Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Så kan din kommun arbeta för att förebygga självmord

Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sitt liv. Kommunerna har en viktig roll att spela för att få ner den siffran. Här har vi samlat fakta, stöd, tips och goda exempel på hur din kommun kan arbeta suicidpreventivt.

Suicide Zeros kommunbarometer

Genom sin närhet till människor, inte minst till grupper som är särskilt utsatta när det handlar om risk för självmord, har Sveriges kommuner en viktig roll att spela i det suicidpreventiva arbetet.

Suicide Zeros kommunbarometer bygger på en enkät som skickas ut till landets alla kommuner. Frågorna i undersökningen täcker områden som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga självmord, som att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön. Svaren betygssätts sedan varpå kommunernas suicidpreventiva arbete rankas. Detta är det tredje året som Suicide Zero genomför undersökningen.

 

Vägledning för din kommun

13 förebyggande steg

Läs våra tips eller ladda ner foldern ”Så kan din kommun förebygga självmord” i sin helhet.

Stödmaterial till kommuner om handlingsplan

Här kan du ladda ner ett stöd för processen med att fram en bra handlingsplan på kommunal nivå.

Ladda ner materialet

Beslutsstöd och checklista för skolor

Ladda ner och skriv ut beslutsstöd för skolpersonal risk för självmord eller vid inträffat självmord.

Läs mer och ladda ner

Beslutsstöd till socialtjänst

Stöd och akuta åtgärder för personal inom socialtjänstens verksamheter vid risk för eller vid inträffat självmord.

Läs mer och ladda ner

Påverka din kommun

Kommunerna har unika möjligheter att arbeta med förebyggande insatser för alla medborgare. Du kan hjälpa till genom att påverka din kommun.

Att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön är exempel på åtgärder som har bevisad effekt för att förebygga självmord.Genom politiska beslut, rätt prioriteringar och ett långsiktigt och metodiskt arbete kan kommunerna rädda liv.  Alla kommuner bör ha en strategi och handlingsplan för arbetet att förebygga självmord i kommunen. Gör din röst hörd och lämna in ett medborgarförslag.

Goda exempel från kommuner