Hoppa till huvudinnehållet

Det här gör Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige. Vi vill få fler att göra mer för att samhälle utan självmord.

Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt.

De resurser som idag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort problemet är och det finns mycket okunskap, tabu, rädsla och stigma kring självmord.

Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Det gör vi till exempel genom att utbilda allmänheten och media om suicidprevention, påverka beslutsfattare och stödja forskning om självmord.

Läs mer om Suicide Zeros historia här.

Vad konkret gör Suicide Zero?

Vår regionala verksamhet

Tack vare våra regionansvariga som är utspridda över landet kan Suicide Zero komma ännu närmare kommunerna, vilket i förlängningen innebär att vi också kommer närmare invånarna.