Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Jeanette Heilmann
Jeanette Heilmann regionansvarig Skåne Blekinge

”Resultatet av de fokusgrupper vi har haft visar att beslutsstöden är vad som behövs på skolorna”

10 ‪maj‬ 2022

Suicide Zero har tagit fram konkreta och kostnadsfria beslutsstöd till skolor för hur de ska agera om det finns misstanke om akut självmordsrisk, allvarlig självskada och självmordsförsök samt vid inträffat självmord. Tanken är att skolan ska skriva ut och sätta in beslutsstöden i sin krispärm. Jeanette Heilmann håller ihop arbetet i sin roll som utredare på Suicide Zero.

Vad är bakgrunden till de tre beslutsstöden?

– Skolan har ett stort och viktigt ansvar att fånga upp unga som mår dåligt och även att agera på ett klokt sätt om det värsta skulle hända. I våra kontakter med kommunala och fristående verksamheter har många efterfrågat ett handfast stöd gällande rutiner för hur de ska agera vid självmord eller självmordsrisk. Det är mot den bakgrunden som vi har tagit fram beslutstöden.

Hur kan beslutsstöden användas ute på skolorna?

– Om det skulle ske ett självmord ska de hjälpa personalen att på ett samlat och systematiskt sätt hantera den akuta händelsen. Stödet vägleder användaren steg för steg utifrån situationen. Förhoppningsvis behöver det aldrig användas, men det ska ändå finnas där i skolans krispärm.

– Beslutsstöden kan också synliggöra de risker som finns med elever som mår väldigt dåligt och vikten av att samarbeta i ett skyddande nätverk runt eleven för att fånga upp varningssignaler. I stöden finns ett inbyggt lärande för organisationen för att förebygga liknande händelser, så långt det är möjligt.

Hur har beslutsstöden tagits fram?

– De har tagits fram tillsammans med Suicide Zeros expertråd och bygger bland annat på WHO:s stödmaterial om att förebygga självmord och självmordsförsök på skolor som är anpassat till svenska förhållanden. Vi har också stämt av med representanter från skolor för att lyssna in så att beslutsstöden verkligen ligger i linje med de behov som finns.

– Resultatet av de fokusgrupper vi har haft visar att beslutsstöden är vad som behövs på skolorna, vilket känns väldigt bra. Nu hoppas vi att de kommer spridas brett och snart finnas på alla Sveriges skolor.

Ladda ner beslutsstöden och läs mer

Suicide Zeros beslutsstöd till skolor och checklista för hur självmord och självmordsförsök hos skolelever kan förebyggas. Läs mer och ladda ner här

Läs mer om Suicide Zeros arbete kring barn och unga

Fakta om unga och självmord

Självmord är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland unga mellan 15–24 år. Antalet självmord minskar i många grupper, men bland unga (15–24 år) ökar de tvärtom med ungefär 1 procent per år. Ungefär 160 barn och unga dör årligen i självmord. 2 000 per år genomför ett eller flera självmordsförsök.