Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Suicide Zero och globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som FN:S medlemsländer enades om 2015, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030 och för att uppnå dem krävs det att både regering, privat sektor, civilsamhället och medborgare samarbetar och agerar. Tillsammans med oss förstärker ni som företag ert arbete med hållbarhetsmålen. Suicide Zero bidrar till att direkt eller indirekt uppnå fem av de sjutton globala målen. Läs mer om målen och hur Suicide Zero uppfyller dem nedan.

Mål 1: Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Genom bland annat politiskt påverkansarbete uppfyller Suicide Zero detta mål.

Läs mer om mål 1

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Delmål 3.4 fokuserar på att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa. Suicide Zero arbetar med suicidprevention för att minska antalet självmord och uppfyller därmed hållbarhetsmål 3.

Läs mer om mål 3

Mål 4: God utbildning för alla

Delmål 4.A, fokuserar på att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. Suicide Zero initierar under 2020 ett arbete riktat till skolor, och har tagit fram materialet Livsviktiga snack, som riktar sig till föräldrar med barn mellan 9 – 12 år.

Läs mer om mål 4

Mål 10: Minskad ojämlikhet

De globala målens ledord är ”Leave No One Behind” och detta mål belyser vikten att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Läs mer om mål 10

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Detta mål utgör en verktygslåda för hur de globala målen ska kunna bli verklighet. Delmål 17.17 uppmuntrar främjandet av effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället. Genom olika samarbeten uppfyller Suicide Zero detta mål.

Läs mer om mål 17
Globala hållbarhetsmålen