Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

För dig som arbetar i skolan

Här hittar du utbildningar och material som hjälper dig i ditt dagliga möte med barn och unga. Här finns både föräldrastöd som ni som skola kan köpa och erbjuda vårdnadshavare, utbildning för dig som är lärare i högstadiet och gymnasiet samt klassrumsmaterial för unga i åldern 13-18 år.

Livsviktiga snack i skolan

Livsviktiga snack i skolan är ett nytt läromedel som övar eleverna på att sätta ord på sina känslor och be om hjälp när de behöver det. Livsviktiga snack i skolan bygger på kunskapen om att barn som kan prata om känslor mår bättre. De löper mindre risk för depression och suicid i framtiden och är mer benägna att söka stöd och hjälp när de inte mår bra.

  • Läromedel för årskurs 3-6
  • Målgrupp: Elever i årskurs 3-6 inom skola och fritids

 

 

Livsviktiga snack i skolan

Våga Berätta

Unga pratar med unga när det händer något som gör att de mår dåligt. Därför behöver vi uppmana unga, både den som själv mår dåligt och den som känner till att någon annan gör det, att berätta det för en vuxen.

  • Filmatiserad utbildning
  • Kompletterande klassrumsmaterial
  • Målgrupp: högstadie- och gymnasieungdomar.
Våga berätta

Stör Döden

Lärare på högstadiet och i gymnasiet kommer förr eller senare att lägga märke till eller komma i kontakt med elever som mår psykiskt dåligt. Den här digitala utbildningen är en hjälp i de situationerna.

  • Webbutbildning
  • 60 min
  • Målgrupp: lärare på högstadiet och gymnasiet
Mer information

Stödlista och beslutsstöd till skolpersonal

Skolan har ett stort ansvar att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är viktigt att skolans vuxna själva har tillräckligt med kunskap om hur man bemöter ungdomar som mår dåligt och hur man kan förebygga psykisk ohälsa.