Hoppa till huvudinnehållet

För dig som arbetar i skolan

Här hittar du utbildningar och material som hjälper dig i ditt dagliga möte med barn och unga. Här finns både föräldrastöd som ni som skola kan köpa och erbjuda vårdnadshavare, utbildning för dig som är lärare i högstadiet och gymnasiet samt klassrumsmaterial för unga i åldern 13-18 år.

Föräldrastöd - Livsviktiga snack

Barn som kan sätta ord på sina känslor, berätta hur de mår och be om hjälp när de behöver det löper mindre risk för depression och suicid längre fram i livet.

  • Digital föreläsning
  • 60 min
  • Målgrupp: föräldrar till barn i åldern 9-12 år

 

Föreläsningen bygger på boken Livsviktiga snack.

Läs mer

Våga Berätta

Unga pratar med unga när det händer något som gör att de mår dåligt. Därför behöver vi uppmana unga, både den som själv mår dåligt och den som känner till att någon annan gör det, att berätta det för en vuxen.

  • Filmatiserad utbildning
  • Kompletterande klassrumsmaterial
  • Målgrupp: högstadie- och gymnasieungdomar i åldern 13-18 år

Utbildningen är under produktion och beräknas vara klar under våren 2024.

Stör Döden

Lärare på högstadiet och i gymnasiet kommer förr eller senare att lägga märke till eller komma i kontakt med elever som mår psykiskt dåligt. Den här digitala utbildningen är en hjälp i de situationerna.

  • Webbutbildning
  • 60 min
  • Målgrupp: lärare på högstadiet och gymnasiet
Läs mer

Stödlista och beslutsstöd till skolpersonal

Skolan har ett stort ansvar att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är viktigt att skolans vuxna själva har tillräckligt med kunskap om hur man bemöter ungdomar som mår dåligt och hur man kan förebygga psykisk ohälsa.