Hoppa till huvudinnehållet

13 förebyggande steg

Läs våra tips nedan eller ladda ner foldern ”Så kan din kommun förebygga självmord” i sin helhet här.

Två förutsättningar är centrala för att kommuner ska lyckas förebygga självmord: att öka kunskapen inom området och att samverka med andra aktörer.

 

RESPI, Rekommendationer för suicidpreventiva insatser, har graderat evidensen för olika insatser. Läs mer på respi.se