Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Integritetspolicy

Policyn är framtagen för att du som besökare på vår webbplats, givare, medlem och deltagare i våra utbildningar och föreläsningar ska kunna känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi berättar om dina rättigheter och hur vi agerar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft den 25 maj, 2018. Suicide Zero, organisationsnummer 802472-0891, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning, med integritet och försiktighet.

Därför samlar vi in personuppgifter

Vi sparar personuppgifter från de som ger en gåva; privatpersoner, företag, UF-företag och dess kontaktpersoner, stiftelser och fonder samt föreningar. Det gör vi i första hand för att kunna tacka och bekräfta att vi har fått en gåva och berätta om hur gåvan gör nytta. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna kommunicera om vårt arbete och verksamhetens utveckling. Vi behöver korrekta personuppgifter för att kunna skicka fakturor till dig som är medlem eller företag som önskar att bli fakturerade. Vi sparar även personuppgifter för att vi ska kunna samla in mer pengar och informera om hur givare på olika sätt kan fortsätta att stödja vårt arbete. Vi kontaktar även företag för att fråga om fortsatta samarbetsmöjligheter.

Vi använder personuppgifterna från privata givare och företag för att upprätthålla en god registervård och för att kunna analysera vårt insamlingsarbete och resultaten av våra kampanjer. Det gör vi i syfte att vara kostnadseffektiva. Vi tror att givare uppskattar att få relevant och anpassad information från oss, baserat på den typ av engagemangsform som givaren själv har valt.

Vi sparar personuppgifter på våra volontärer och för minnesanteckningar när vi varit i kontakt. Det gör vi för att kunna hålla god servicenivå och för att kunna komma i kontakt när volontärer vill delta i aktiviteter för att uppnå vårt ändamål.

Vi samlar via personuppgiftsbiträde in personuppgifter från deltagare i våra digitala utbildningar, Våga fråga-e, genom en lärandeplattform. Detta för att deltagarna ska kunna logga in på plattformen och ta del av utbildningen vid flera tillfällen. För att kunna kommunicera med personer som anmäler sig till våra digitala föreläsningar och därefter skicka nyhetsbrev med information om Suicide Zeros verksamhet sparar vi de uppgifter som deltagarna lämnar vid sin anmälan.

 

Hur det går till och vilka uppgifter som sparas

När du ger en gåva till Suicide Zero godkänner du att dina uppgifter sparas av organisationen. De uppgifter som sparas är till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt i vissa fall personnummer. Bankkontouppgifter sparas endast för dem som är månadsgivare.

För att personuppgifterna till dig ska vara korrekta uppdaterar vi delar av vårt insamlingsregister genom samkörning mot folkbokföringsregistret, det vill säga. information från tredje part. För högsta möjliga kvalitet på samkörningen använder vi personnummer för våra månadsgivare och medlemmar.

Vid följande tillfällen sparar vi personuppgifter med berättigat intresse som rättslig grund:

Vid följande tillfällen sparar vi personuppgifter med avtal som rättslig grund:

 

Uppgifter som vi delar med oss av till andra

Vi använder oss av leverantörer för vissa tjänster och driftstöd, som till exempel kundtjänst och givarservice, tryckeri, webbyrå, telefonbearbetning, distribution vid produktförsäljning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter åt oss. Suicide Zero förbinder sig att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer för att se till att också de tillämpar de rättsliga förpliktelserna kring säkerhet och sekretess.

Vi använder oss av molntjänster för delar av behandlingen av din information. Det innebär att din information kan komma att överföras till USA som enligt Integrationsskyddsmyndigheten är ett så kallat tredjeland. Som skyddsåtgärd används då EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, innehåll, analysera vår trafik och tillhandahålla funktioner för sociala medier. Genom att klicka på ”Acceptera alla” samtycker du till vår användning av cookies.

Vi värdesätter din integritet och du kan anpassa dina samtyckesinställningar. Vi använder cookies för att hjälpa dig navigera effektivt och utföra vissa funktioner. Du hittar detaljerad information om alla cookies under varje samtyckeskategori nedan. Cookies som kategoriseras som ”Nödvändiga” lagras på din webbläsare eftersom de är väsentliga för att möjliggöra grundläggande funktioner på webbplatsen. Vi använder även cookies från tredje part som hjälper oss att analysera hur du använder denna webbplats, lagra dina preferenser och tillhandahålla innehåll som är relevanta för dig. Dessa cookies lagras bara i din webbläsare med ditt tidigare samtycke. Du kan välja att aktivera eller inaktivera några eller alla dessa cookies, men att inaktivera några av dem kan påverka din surfupplevelse.

Här kan du ändra dina Cookie-inställningar

 

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för, upp till 36 månader efter att du senast varit i kontakt med oss. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, till exempel bokföringslagen eller om det pågår en rättslig process. För minnesgåvor gäller att förnamn och efternamn och mottagare av minnesbladet sparas under 12 månader för bästa möjliga givarvård. I de fall vi skulle använda externa adresskällor raderas de adresser vi inte mottagit en gåva från efter tre månader.

 

Rättslig grund

När du lämnar personuppgifter till Suicide Zero registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling hänvisar Suicide Zero till uppfyllande av avtal (gäller endast månadsgivare och produktköp), berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. I de fall Suicide Zero använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

 

Din rätt att se, ändra eller ta bort dina personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som Suicide Zero sparar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du måste då lämna in en skriftlig begäran till organisationen. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Om du vill bli raderad från vårt register kan vi inte garantera att du inte blir kontaktad igen om du ingår i ett adressregister som vi hyr. Om du meddelar oss att du inte vill ha några utskick från oss eller bli kontaktad på något annat sätt kan vi säkerställa att du inte blir det genom stoppkoder i vårt register. Du kan när du vill ändra dina uppgifter eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via kontakt@suicidezero.se eller genom att ringa 010-200 80 12, helgfria vardagar kl 8.00-17.00.

 

Om felaktigheter inträffar

Om du anser att Suicide Zero har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om vi upptäcker att personuppgifter behandlats felaktigt anmäler vi själva detta till IMY som en personuppgiftsincident och vi meddelar även de som behandlats felaktigt.

 

Så kontaktar du oss

För frågor om personuppgiftshantering eller övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Postadress: Suicide Zero Magnus Ladulåsgatan 3 118 65 Stockholm
E-postkontakt@suicidezero.se
Telefon: 010-200 80 12 (vardagar kl 8.00-17.00)