Hoppa till huvudinnehållet

Vi arbetar med suicidprevention

Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige.

Livsviktiga snack i skolan

Livsviktiga snack i skolan är ett nytt läromedel för elever i årskurs 3-6. Nu bjuder vi in till digital informationsträff för att berätta mer. Vi håller två informationsträffar under våren och en i höst. Välkommen att anmäla dig till en av våra digitala informationsträffar om livsviktiga snack i skolan!

Aktuellt

27 ‪mars‬ 2024

Glädjande besked om nationell hjälplinje

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utse och upprätta en nationell hjälplinje. Enligt uppdraget ska Hjälplinjen vara öppen dygnet runt och bemannas av legitimerad personal. Forssmed tror att en hjälplinje kommer vara på plats redan under hösten 2024....
Läs artikeln

07 ‪februari‬ 2024

Karlstads skolelever får hälsoutbildning med helhetsperspektiv

Det är lättare att bygga stabila barn än att laga trasiga vuxna. Det vet Karlstads kommun som i sina grundskolor sedan ett par år tillbaka satsar på en hälsoutbildning med helhetsperspektiv. Eleverna får grundläggande förståelse för hur en innebandymatch, ett ordentligt mellanmål och psykiskt välmående kan ha ett solklart samband. ...
Läs artikeln

01 ‪februari‬ 2024

Ge inte upp nollvision för suicid

I dagarna har det blossat upp en debatt om huruvida det bör finnas en nollvision kring suicid och vad den innebär för anhöriga efter att en person dött i suicid. Vi i den samlade patient-, brukar- och anhörigrörelsen delar inte den bild som presenteras och tycker att det är olyckligt när framstående debattörer för vår talan – utan att lyssna på oss....
Läs artikeln
Se alla artiklar →

Hur arbetar vi konkret för att minska självmorden?

  • Vi erbjuder suicidpreventiva utbildningar till privatpersoner, kommuner, företag och skolpersonal! Under 2022 utbildade vi cirka 18 000 personer i suicidprevention.
  • Vi påverkar politiker och andra samhällsaktörer. Tack vare vårt påverkansarbete har antalet kommuner med en suicidpreventiv handlingsplan ökat från 65 till 194 på två år.
  • Vi stödjer och bidrar till suicidpreventiv forskning! Hittills har Suicide Zero gett drygt nästan 3 miljoner till forskning. Vi vet att forskning är helt avgörande för att få ner självmordstalen.

Vi vill få fler att göra mer

Ditt engagemang kan hjälpa Suicide Zero att minska de 1 500 självmord som begås i Sverige varje år. Genom att berätta om vår vision och vårt arbete, prata om självmord och lära dig mer om vilka konkreta åtgärder som faktiskt minskar suicid, så kan du bidra till att minska ett av våra största samhällsproblem och samtidigt rädda liv.

Stöd oss i vårt arbete med att rädda liv

Stöd vårt arbete långsiktigt som månadsgivare, eller med en engångsgåva. Alla gåvor är värdefulla och hjälper oss i vårt arbete med att rädda liv!

Gratis digital utbildning

Våga fråga Pocket är vår kortaste utbildning. Du lär dig det viktigaste på 20 minuter. Den består av sex avsnitt och filmer som du kan läsa och titta på i mobilen eller vid datorn. Utbildningen passar alla som vill lära sig mer om hur man kan agera om någon verkar må dåligt och har självmordstankar.

Om självmord

Fakta om självmord

Självmord har till stor del koppling till psykiatriska tillstånd, och även en del kroppsliga sjukdomar. De allra flesta med den typen av diagnoser tar dock inte sitt liv eller gör självmordsförsök. Vid självmord finns det oftast andra anledningar, som till exempel livsvillkor, livsomställningar eller tillfälligheter.

Läs mer

Myter om självmord

Är det farligt att prata om självmord – kan det ”väcka den björn som sover”? Svaret är nej. Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med dem är att de kan hindra oss från att agera på rätt sätt i allvarsamma situationer. Det är därför livsviktigt att vi ständigt jobbar för att sprida kunskap och krossa myterna.

Läs mer

Livsomställningar och varningssignaler

Det händer att de som har mist en person i självmord inte såg tecken på psykisk ohälsa. Men det finns signaler och händelser genom livet att vara uppmärksam på. Vi kan rädda liv om vi bär med oss den kunskapen.

Läs mer

Män står för 70 procent av alla självmord

Många vet inte att män står för 70 procent av alla självmord och att risken för självmord är som allra högst bland äldre män. Med den här kampanjen vill vi bidra till en viktig diskussion om män, självmord och hur liv kan räddas.

Suicide Zero har tagit fram en kort faktasammanställning för att ge grundläggande information till dig som vill veta mer om män och självmord och olika faktorer som kan påverka. Vårt mål är att ge ett bidrag till en viktig diskussion om män och självmord och vad som är viktiga insatser i ett förebyggande arbete.

Faktasammanställning -Män och självmord (PDF)

Logotyper på företag som stöttar Suicide Zero