Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Ralf-Westlund

Samtliga medarbetare i Bergs Kommun erbjuds utbildning för att förebygga självmord

30 ‪juni‬ 2021

Efter ett politiskt initiativ där en miljon kronor skjutits till i budgeten för 2021 kommer samtliga medarbetare i Bergs kommun i Jämtland att genomföra Suicide Zeros utbildning ”Våga Fråga” under året.

Många av oss har någon gång i livet haft någon vi känner som har haft tankar på att begå självmord, eller i värsta fall, till och med har tagit sitt liv. Utbildningen ”Våga Fråga” syftar till att få en ökad kunskap kring hur man upptäcker varningssignaler hos någon i sin närhet som har det tufft, och vad och hur man kan stötta, och som kan leda till att i slutändan undvika att någon väljer att begå självmord, säger Ralf Westlund, Kommundirektör.

Tillskottet i budgeten kom på initiativ av kommunens politiker, med syfte att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser kring psykisk hälsa under året.

Efter att en arbetsgrupp med bred organisatorisk spridning arbetat med att ta fram många olika förslag kring vilka insatser vi ska genomföra med dessa tilldelade medel så beslutade vi till slut att vi ska genomföra utbildningen ”Våga fråga” till alla våra medarbetare i Bergs kommun som en av dessa aktiviteter, säger Ralf Westlund.

Samtliga chefer i Bergs Kommun har tidigare genomfört utbildningen MHFA (Mental Health First Aid) för att ge kunskaper om hur man kan ge första hjälp kring psykisk hälsa. Under året kommer fler insatser att göras, bland annat utbildningen Våga Fråga.

Kan vi med hjälp av denna utbildningsinsats rädda minst ett liv så är det här en ovärderlig insats, säger Ralf Westlund.

Vad vill ni säga till andra kommuner som står i startgroparna för att sätta igång sitt suicidpreventiva arbete?

– Jag hoppas att fler kommuner kommer att välja att genomföra denna utbildning. Psykisk ohälsa i samhället är ett stort och växande problem som de flesta av oss på ett eller– annat sätt kommer i kontakt med. Att som arbetsgivare kunna erbjuda sina medarbetare en utbildning som kan bidra till att rädda en medmänniskas liv, känns oerhört viktig och prioriterat med anledning av vad spåren med konsekvenser av att leva under lång tid med en pandemi fått för påverkan på människors psykiska hälsa, avslutar Ralf Westlund.

Här kan du läsa mer om vår Våga fråga-utbildning!