Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Annika Lexén, docent vid Lunds universitet. Fotograf Anna Blomgren.
Annika Lexén, docent vid Lunds universitet. Fotograf Anna Blomgren.

Forskaren Annika Lexén om Suicide Zeros Våga Fråga-e utbildning

11 ‪november‬ 2021

Hallå där Annika Lexén, docent i arbetsterapi vid Lunds universitet, som tillsammans med professor Lars Hansson har gjort en första större pilotstudie om effekter av Suicide Zeros utbildning Våga Fråga-e.

Berätta om pilotstudien, hur gick utvärderingen gått till och vilka deltog?

– Pilotstudien genomfördes i Östhammars kommun med 134 deltagare. De flesta jobbade inom socialtjänsten. Deltagarna fick svara på en nätbaserad enkät före och sedan tre månader efter att de hade gått Suicide Zeros digitala utbildning. I enkäten fick de svara på om de upplevde att de efter utbildningen hade förbättrat sina kunskaper om, attityder till och handlingsberedskap i mötet med människor med psykisk ohälsa och suicidtankar.

Vad visade utvärderingen?

– Den visade på statistiskt säkerställda positiva förändringar både vad gällde kunskaper och attityder. De som gått utbildningen upplevde också att de oftare och på ett bättre sätt hade kontakt med personer med psykisk ohälsa och suicidtankar. Hela 60 procent uppgav att de hade fått en bättre handlingsberedskap.

Var det något i resultatet som förvånade er?

– Vi blev lite förvånade över att skillnaderna före och efter var så stora som de var, eftersom deltagarna var personer som i sin profession dagligen möter människor med psykisk ohälsa och suicidtankar. En annan sak som är väldigt positiv – men samtidigt överraskande – var att en utbildning på två timmar verkar kunna göra stor skillnad. Som forskare vet man att även andra saker kan spela in på resultaten, och därför är det viktigt med fler studier för att säkra slutsatserna, men det var ändå en positiv överraskning.

Varför är det viktigt att forska på den här sortens utbildningar?

– Det behövs en ökad vetenskaplig kunskap om den här typen av kortare suicidpreventiva utbildningar. Vi har helt enkelt inte vetat så mycket om effekterna, samtidigt som vi ser en enorm potential att de kan bidra till att förändra och förbättra det suicidpreventiva arbetet. Suicid är tyvärr ett stort folkhälsoproblem med många berörda. Det är väldigt positivt att vi i detta projekt får möjlighet att utvärdera sådana här korta kurser, som verkligen kan nå ut till många olika grupper i samhället.

Vad blir nästa steg nu?

– Nu kommer vi följa upp pilotstudien med en större randomiserad kontrollerad studie med 330 deltagare. I studien kommer deltagarna att randomiseras, det vill säga lottas, till att antingen få gå Våga Fråga-e direkt eller sättas på en väntelista som får gå utbildningen vid ett senare tillfälle. De senare blir vår kontrollgrupp. Det ska bli väldigt spännande att jämföra de två grupperna. Vi kommer också genomföra fokusgrupper med de som gått Våga-fråga-e, för att få reda på hur deltagarna upplever utbildningen och hur den kan förbättras. Planen är att starta studien i början av nästa år.

Om Våga-fråga-e

Våga-fråga-e är en digital 2-timmarsversion av Suicide Zeros ”vanliga” face-to-face utbildning Våga fråga. Våga Fråga-e är framtagen särskilt för att stora organisationer och företag ska kunna erbjuda utbildningen till alla medarbetare. Den digitala utbildningen kan läggas upp på organisationens egen lärplattform och finns alltid tillgänglig. Det gör att medarbetare kan fräscha upp sina kunskaper genom att gå utbildningen igen och att den enkelt kan erbjudas till nyanställda. Under utbildningens två timmar går vi igenom fakta och myter om självmord och varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå. En viktig del handlar också om att deltagarna ska få med sig konkreta samtalsverktyg för att kunna prata med och stötta en annan människa om svåra frågor kring suicid. Man får också öva på hur man kan agera när någon har det svårt.

Vill du veta mer om utbildningen och om den skulle passa er organisation – klicka här eller kontakta utbildning@suicidezero.se.