Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Samhällsproblemet självmord

Varje år dör ungefär 1500 människor i självmord (säkra + osäkra). I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Varje år får tiotusentals människor beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt.

Komplex samhällsfråga

Varför en människa tar sitt liv är en komplex fråga. Oftast ligger någon form av psykisk ohälsa bakom. Plötsliga livshändelser, utanförskap och ensamhet är exempel på andra riskfaktorer. Komplexiteten och bredden av riskfaktorer tillsammans med svårigheten att skilja dem som kommer att ta sitt liv från dem som inte kommer att göra det gör att det inte räcker med insatser inom hälso- och sjukvården. Samhällsproblemet självmord kräver en bredare ansats som involverar hela samhället. Det kräver både arbete med att främja psykisk hälsa, men också ökade kunskaper och metoder för att upptäcka och ta hand om människor i riskzonen, liksom välutvecklade samarbeten för att ge stöd i ett akut skede.

 

För att minska självmorden krävs en långsiktig och målinriktat satsning som involverar hela samhället. Det vill säga landets samtliga kommuner, regioner, ideell sektor och statliga myndigheter. Privata företag och den breda allmänheten har också en viktig uppgift att fylla.

 

Exempel på suicidpreventiva insatser med stöd i forskningen som är viktiga i ett suicidpreventivt arbete på samhällsnivå: