Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Suicide Zeros regionala verksamhet

Tack vare våra regionansvariga som är utspridda över landet kan Suicide Zero komma ännu närmare kommunerna, vilket i förlängningen innebär att vi också kommer närmare invånarna.

Utöver huvudkontoret i Stockholm finns Suicide Zeros regionansvariga verksamma i följande regioner:

  • Västernorrland och Västerbotten
  • Jämtland Härjedalen
  • Värmland
  • Västra Götaland
  • Skåne och Blekinge

 

Tillsammans med våra volontärer har regionansvariga drivit på utvecklingen av kommunala handlingsplaner för suicidpreventivt arbete. Antalet kommuner som har suicidpreventiva handlingsplaner har de senaste åren ökat kraftigt i regioner där Suicide Zero är närvarande. Arbetet fortsätter med att se till att kommunerna inte bara tar fram handlingsplaner utan även genomför vetenskapliga insatser som räddar liv. Kommunerna har en nyckelroll i det suicidpreventiva arbetet eftersom de möter en stor del av befolkningen.

 

Suicide Zero-kartan kan du se var våra volontärer finns och var dom skickat in medborgarförslag med uppmaning att kommunen ska anta handlingsplan för att förebygga självmord. Grönfärgade ytor anger kommuner som uppger att de har en politiskt antagen och kommunövergripande handlingsplan.

 

Under 2022 genomfördes totalt 175 politikermöten, varav flertalet genomfördes av regionansvariga ute i landet. Resultatet av möten med politiker och ansvariga tjänstepersoner visar på att fler kommuner har suicidpreventiva handlingsplaner.

Regionansvariga arbetar också med att sprida information om våra utbildningar och bidrog därmed till att vi under 2022 utbildade 18 000 personer i suicidprevention.

 

Det viktigaste vi vill förmedla med våra utbildningar är att vi alla kan göra skillnad för att minska antalet självmord. Vi har alla chansen att sträcka ut en hand till en medmänniska som har det svårt. Om omgivningen reagerar i tid, vågar fråga och ser till att rätt stöd ges, ökar chansen att personen snabbare kan ta sig igenom det svåra.

 

Att öka kunskap och handlingsberedskap kring suicidprevention är ytterligare ett område som regionansvariga arbetar med. Detta gör de genom att skapa och delta i regionala samarbeten och nätverk för att nå ut brett.

 

Kontakta gärna våra regionansvariga för att veta mer om vad som händer i din region.