Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

ekonomi, styrning och kontroll

Vi strävar efter att utvärdera och förbättra vårt sätt att arbeta för att vara så kostnadseffektiva som möjligt, och för att vårt arbete ska ge bästa möjliga effekt.

Riktlinjer för insamling i Sverige

Suicide Zero är medlem i branschorganisationen Giva Sverige. Giva Sverige arbetar för att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen. Giva Sverige har därför skapat en kvalitetskod som Suicide Zero tillämpar sedan 2015. Kvalitetskoden innehåller riktlinjer för styrning, kontroll och insamling. Varje år upprättar Suicide Zero en effektrapport som visar vilken nytta organisationen gör. Ladda ner vår effektrapport för 2023 här.

 

Suicide Zero uppfyller kraven för att få använda ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgirokonto som börjar på 90. 90-konton utfärdas och granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.

 

Auktoriserad revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC AB) genom representanten Gunnar Thullberg.

 

Stadgar

I stadgarna finns information om våra ändamål, styrelsens arbete, hur medlemskap i Suicide Zero fungerar mm. Här kan du läsa Suicide Zero Stadgar (pdf).

 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

I Suicide Zeros verksamhetsberättelse kan du läsa om vårt arbete, våra aktiviteter och hur vi använt pengarna under året som gått.

2023
2022
2021

 

Årsmötesprotokoll

 

Valberedningen

Valberedningen som antogs på årsmötet 2023 består av Anki Sandberg, anki.sandberg@attention.se, Evalena Habel, evalena.habel@irisgruppen.se, och Sandra Malmborg, sanmalmb@gmail.com. Anki Sandberg är sammankallande.

 

Löner och arvoden

Suicide Zeros styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren och det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Suicide Zeros styrelse arbetar ideellt. För mer information, se vår Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2023.

 

Styrdokument

 

Effektrapporter