Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Så används din gåva

Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv. Suicide Zero arbetar för att minska antalet självmord, och det är möjligt tack vare mångas gåvor och bidrag.

I genomsnitt dör fyra personer i Sverige i självmord varje dag. Det satsas inte tillräckligt med resurser för att minska dödstalen. Suicide Zero arbetar därför på alla samhällsnivåer för att få till en förändring. Vi utbildar och sprider kunskap, påverkar och bidrar till forskning. Läs om våra insatser för att minska antalet självmord.

 

Suicide Zero är helt beroende av frivilliga gåvor från enskilda personer och företag, i kombination med en stark bidragsvilja från myndigheter och regioner, för att få fler att göra mer för att minska antalet självmord.

 

Så finansieras vårt arbete

En blandning av intäkter finansierar Suicide Zeros arbete. Sammanlagt var våra totala verksamhetsintäkter 30,7 miljoner kronor 2022. Den största delen kommer från gåvor från våra fantastiska givare. Privatpersoner och företag bidrog med 17,6 miljoner kronor under året.

 

Vi får in medel genom ansökningar till stiftelser, fonder och statliga myndigheter samt i form av regionala bidrag. Bidragen uppgick till 11,2 miljoner kronor under 2022. En del av bidragen var projektbidrag som löper över ett par år. Cirka 1,3 miljoner kronor kom också från försäljning av utbildningar och föreläsningar. Suicide Zeros medlemmar bidrog genom sin medlemsavgift till intäkterna med 143 000 kronor.

 

En glädjande nyhet 2023 var att vi blev förmånstagare till Postkodlotteriet. Från och med 2023 får vi årligen ett bidrag från lotteriet att förvalta på bästa sätt. Det är ett ovärderligt och långsiktigt stöd till vårt arbete som vi är mycket tacksamma för.

 

Insamlings- och administrationskostnader

84 procent av intäkterna går till vårt ändamål – att arbeta för att minska självmorden. 16 procent går till insamlingskostnader och administration. I posterna administration och insamling ingår verksamhetsledning, planering av aktiviteter, marknadsföring, samordning med olika aktörer, redovisning och uppföljning samt kvalitetskontroller.

 

För att säkerställa att vi bedriver en etiskt verksamhet med våra insamlade medel är vi medlemmar i Giva Sverige. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod och deras riktlinjer som handlar om givares rättigheter.

 

Ytterligare en kvalitetsstämpel är att Suicide Zero har 90-konto. Läs om Svensk Insamlingskontroll. och varför det är viktigt att insamlingsorganisationer har 90-konto.

 

Läs mer om vår ekonomi och våra styrande dokument.