Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Livsomställning och varningssignaler

Det händer att de som har mist en person i självmord inte såg tecken på psykisk ohälsa. Men det finns signaler och händelser genom livet att vara uppmärksam på. Vi kan rädda liv om vi bär med oss den kunskapen.

Livsomställningar

Ibland kan förändringar i livet utlösa en kris. När din släkting, granne, kollega eller vän går igenom en större livsomställning kan det vara en utlösande faktor till att de tappar livslusten. Därför ska vi vara uppmärksamma på våra medmänniskor vid livskriser och vara beredda att ta kontakt och att agera stödjande och förebyggande så att krisen inte blir ohanterlig eller att psykisk ohälsa inte utvecklar sig. Alla människor har en biologiskt medfödd sårbarhet som ser olika ut och att det är den individuella upplevelsen av händelsen som är av betydelse och inte vad någon annan tycker är en ”stor eller liten” omställning.

 

Några exempel på stora omställningar i livet är:

 

Stödet runt personen är viktigt

Flera vetenskapliga studier pekar på att tid är en mycket viktig faktor för att förebygga självmord. I ungefär hälften av alla självmord var tiden då man agerade 20 minuter eller kortare. Olika insatser i miljön som försvårar självmordshandlingar är därför mycket viktiga. Det sociala stödet som finns runt personen är på samma sätt mycket viktigt.  Det kan vara avgörande för att personen ska orka och stå ut.

 

Den som har självmordstankar känner sig ofta isolerad och ensam. Ofta upplever hen att inget och ingen kan hjälpa eller förstå hens psykiska smärta. Nästan alla som har självmordstankar är deprimerade. Hopplöshet, svårt att koncentrera sig, svårt att sova, svårt att ta itu med saker, svårt att känna sig intresserad av saker som tidigare varit roliga. Det är något en person med självmordstankar kan känna. Hen isolerar sig ofta, tänker negativa tankar om sig själv, känner sig som en belastning för andra och ser mörkt på framtiden. Personen upplever situationen som en psykologisk återvändsgränd och ser just då ingen annan väg ut, men det gör det ju! Och du kan hjälpa personen.

 

Var alltid uppmärksam på om någon inte längre är sig lik eller får dig att känna dig orolig. Om personen är lynnig, ledsen och tillbakadragen, talar om hopplöshetskänslor, känner sig hjälplös och värdelös, inte längre bryr sig lika mycket om sitt utseende, isolerar sig, uttrycker tankar om döden genom teckningar, berättelser, sånger och tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar. En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

 

Här kan du läsa mer om hur du kan samtala med någon i din närhet som inte mår bra.

Varningssignaler för självmord

Att förebygga självmord går bland annat ut på att upptäcka varningssignaler hos en person och se till att den får hjälp innan det är för sent. Man ska vara extra uppmärksam på en person som nyligen genomgått en eller flera kritiska livshändelser:

 

Du ska också vara uppmärksam om en person i din omgivning genomgår större beteendeförändringar. Om en person gradvis eller plötsligt slutar att vara med i sociala aktiviteter, blir lynnig, ledsen eller tillbakadragen bör du samtala om hur hen mår. Om personen berättar om känslor av hopplöshet, påstår sig vara värdelös, känner sig hjälplös, inte verkar bry sig längre eller uttrycker tankar om döden (både verbalt och genom andra former för uttryck) bör du vara extra uppmärksam.

 

Vissa personer ägnar sig åt riskfyllt eller självdestruktivt beteende, tar avsked av folk i sin omgivning eller ger bort ägodelar. Ibland kan en person i utsatthet som visat tecken på att må dåligt upplevas som ovanligt lugn och glad vid tiden före ett planerat självmordsförsök.