Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Statistik om självmord

År 2022 tog 1 569 personer sina liv (sammanlagt antal säkra och osäkra självmord), vilket i genomsnitt innebär fyra människoliv om dagen. Självmorden minskade starkt under slutet av förra milleniet men har sedan minskat mycket långsamt, med 0,4 procent per år. Det sker minst 15 000 självmordsförsök varje år. Det är sannolikt lågt räknat eftersom inte alla självmordsförsök kommer till kännedom genom vården eller på annat sätt.

Självmord innebär katastrofer i förlorade liv och livslång sorg för närstående, men också enorma samhällskostnader. Därför är självmord också ett stort samhälls- och folkhälsoproblem.

 

Sedan 1990 har antalet självmord i Sverige minskat med ungefär 30 procent. Trenden gäller dock inte för unga (15–24 år) och för yngre kvinnor (25–44 år) där självmorden har ökat med cirka 1 procent per år de senaste 25 åren. Cirka 70 procent av dem som tar sitt liv är män. Varje år tar fler än 1 000 män och pojkar sina liv. Bland unga är självmord den vanligaste dödsorsaken. Samtidigt är antalet som dör i självmord betydligt högre för människor som befinner sig mitt i livet. Tittar man på självmordsfrekvensen (antal per 100 000 invånare) visar däremot statistiken att andelen självmord är högst för män över 85 år.