Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Suicidprevention med säkerhetsplaner och appen Min Livlina

Enkelt och verkningsfullt stöd vid behandling med målet att förebygga suicid.

Min Livlina förvaltas av Suicide Zero och tillhandahålls till intresserade regioner till ett självkostnadspris som avser att täcka; samordning, löpande utveckling och utbildningsmaterial.

Innehållet utvecklas och uppdateras löpande efter synpunkter från deltagande regioner i nära samarbete med apputvecklare. Appen är ett patientägt verktyg och ett möjligt komplement till säkerhetsplanen (patienten väljer).

 

Så fungerar det

Syftet med säkerhetsplanering är att förse den som någon gång upplevt en självmordskris med verktyg och resurser, som minskar risken för självmordshandlingar. Att upprätta en säkerhetsplan består av mer än att bara fylla i ett formulär. Momenten nedan visar processens övergripande förlopp.

1. Riskbedömning; Gör tillsammans med patienten en beskrivning av den nyligen inträffade suicidala krisen. Identifiera varningstecken och hur riskerna ökar och minskar över tid.

2. Se över riskkurvan; Beskriv hur individens självmordskris ligger till på riskkurvan.

3. Ge en logisk grund till säkerhetsplanen; Hitta strategier och resurser för att bättre hantera eventuella framtida kriser. Här handlar det om att få tiden att gå, för att förhindra att individen agerar mitt i krisen utifrån sina akuta suicidtankar och sitt lidande.

4. Beskriv framtagningen av en säkerhetsplan; Som en samarbetsprocess mellan psykolog/behandlare och patient.

5. Färdigställ alla steg i säkerhetsplanen.

6. Förklara hur säkerhetsplanen kan användas.

7. Diskutera detaljer; Planera och diskutera var säkerhetsplanen ska finnas, vem som ska ha tillgång till den, sannolikhet att den behöver användas och potentiella hinder.

8. Gör en uppföljning; Följ upp de överenskomna hanteringsstrategierna i säkerhetsplanen för att avgöra om den var till hjälp och behöver revideras.

Utbildning

Det är ingen hög tröskel för att komma igång att använda sig av säkerhetsplaner som behandlingsmetod. Dock är det viktigt att alla som ska arbeta med metoden har fått en introduktion och utbildning i hur det går till. Utbildningsmaterial finns att tillgå.

7 enkla steg att förebygga en livskris

Illustration - Hjärta i pratbubbla

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om nyttan av och fördelarna med att erbjuda suicidala patienter en säkerhetsplan och om applikationen Min Livlina är du varmt välkommen att kontakta oss.