Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Milstolpar i Suicide Zeros historia

2013 grundas Suicide Rescue. Läkaren och KBT-terapeuten Ludmilla Rosengren, journalisten Alfred Skogberg och entreprenören Johan Sjöholm har alla tre egna erfarenheter av psykisk ohälsa eller självmord, som leder till ett starkt engagemang. Grundarna vill använda den ideella organisationens kraft för att få till en förändring. Året efter byter organisationen namn till Suicide Zero med en tydlig vision om noll självmord.

 

Redan från start är det många som vill vara med och engagera sig som volontärer, hålla föreläsningar och på andra sätt sprida kunskap. Artisten Camilla Henemark är en av dem.

 

2014 uppmärksammar vi för första gången den suicidpreventiva dagen genom att anordna en ljusmanifestation. Den äger rum på Sergels Torg i Stockholm. Sedan dess genomför volontärer och anställda varje ljusmanifestationer runtom i landet den 10 september. 2023 anordnades så många som 50 ljusmanifestationer.

 

Detta år lanseras Mattias Sunneborn som Suicide Zeros första ambassadör. Mattias är fortfarande engagerad, och bidrar bland annat till att minska stigmat kring självmord genom att berätta om sin pappas död. an Idag har vi ett flertal ambassadörer som sprider kunskap inom sina nätverk.

 

Politisk påverkan är en viktig del av Suicide Zeros arbete sedan starten och 2015 genomför vi den första turnén för att utbilda lokalpolitiker. Idag presenterar vår Kommunbarometer vilka av landets alla kommuner som arbetar förebyggande. Vi ger även konkret stöd till de kommuner som vill göra mer för att minska antalet självmord.

 

2015 är även året då vi lanserar Våga berätta-priset för att sätta fokus på hur media skriver om självmord och pekar på att självmord är ett samhällsproblem. Sedan dess delas priset ut varje år och vi håller även utbildningar på Sveriges Radio och flera redaktioner för att öka kunskapen bland journalister.

 

2017 skapas vår utbildning Våga fråga för att fler ska agera när någon mår dåligt. Våga fråga har sedan dess anpassats till olika målgrupper och många tusentals personer har utbildats, bland annat genom aktiva kommuner och en lång rad företagssamarbeten. Idag håller vi öppna föreläsningar för att fler ska få tillgång till kunskapen som kan rädda liv.

 

2018 anställs vår första regionansvariga. För att kunna påverka och arbeta närmre med kommuner och regioner har vi personal i olika delar av landet. 2023 har vi fem regionansvariga som täcker; Skåne/Blekinge, Västra Götaland, Värmland, Jämtland/Härjedalen, och Västerbotten.

 

2019 skickar vi för första gången ut Livsviktiga snack till föräldrar. Om barn lär sig att prata om känslor mår de bättre och får ett skydd mot depression och självmord genom livet. I boken och på webbplatsen finns lättillgänglig kunskap, tips och praktiska övningar för föräldrar och deras barn. Varje vår skickas boken ut till alla föräldrar som har en 9-åring i hemmet. Från 2024 satsar vi också på att sprida liknande kunskap i skolor.

 

Sedan 2020 bidrar Suicide Zero till forskning som minskar antalet självmord. Fem procent av våra insamlade gåvor går årligen till forskning. Hittills har bidraget delats ut via Fonden för psykisk hälsa, vars vetenskapliga råd utser lämpliga stipendiater.

 

2021 blev det tack vare Suicide Zeros påverkansarbete straffbart att uppmana någon att ta sitt liv. Detta var en fråga som vi drivit i flera år. Vi fortsätter att påverka politiker i många andra frågor som vi vet kan vara avgörande för att minska antalet självmord. Vi bidrog bland annat till Sveriges nationella plan för att minska självmorden tillsammans med 26 myndigheter och aktörer inom området psykisk hälsa.

 

2022 lanseras appen Min livlina. I samarbete med Region Kalmar skapade vi en app som ger patienter praktiskt stöd vid behandling inom psykiatrin. Målet är att förebygga självmord bland personer som gjort ett eller flera självmordsförsök och innebär ett nytänkande inom vården. Med hjälp av appen får patienten vägledning så att olika risksituationer inte ska leda till självmord.

 

2023 blev Suicide Zero förmånstagare till Postkodlotteriet. Varje år delar vi tillsammans med övriga förmånstagare på den del lotteriet som går till välgörenhet. Det är ett långsiktigt och stabilt bidrag som tillsammans med frivilliga gåvor och offentliga bidrag gör det möjligt för oss på Suicide Zero att varje dag fortsätta kampen med att minska antalet självmord.

 

För att uppmärksamma Suicide Zeros 10-årsjubileum anordnades en stor ljusmanifestation och en konsert i Kungsträdgården i Stockholm, samt 50 ljusmanifestationer runt om i landet.