Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Cécile_Grudet
Stipendiat Cécile Grudet

”Vi behöver förstå vad som händer i kroppen när deprimerade personer har låga D-vitaminnivåer”

11 ‪maj‬ 2022

Varje år donerar Suicide Zero 5 procent av insamlade medel till suicidpreventiv forskning. Cécile Grudet, doktorand i psykiatri vid Lunds universitet, är en av forskarna som fått stöd av oss. Hennes viktiga forskning handlar om D-vitamin och psykisk ohälsa.

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Jag lider själv av årstidsbunden depression och hade hört något om att D-vitamin kanske hade med saken att göra. På läkarlinjen fick jag veta att D-vitamin också hade andra viktiga funktioner i kroppen än de som rör skeletthälsan, till exempel att det har stor påverkan på immunförsvaret. I kombination med att jag visste att deprimerade och suicidala personer har högre inflammation i kroppen än friska, så blev jag intresserad av att forska kring D-vitaminets koppling till inflammation hos deprimerade och suicidala individer. Jag har gjort två studier på området och skriver för närvarande manus till den tredje och sista studien i min avhandling.

Varför är det viktigt att forska om detta?

– Depression innebär en stor börda och lidande för de individer som drabbas. Samtidigt är de behandlingar som ges idag otillräckliga och ungefär 30 procent blir aldrig helt friska med antidepressiv behandling. De personer som inte svarar bra på behandling riskerar att utveckla en kronisk depressiv sjukdom med ökad risk för suicid senare i livet. Behandlingsmöjligheterna inom psykiatrin idag behöver utvecklas och förbättras vad gäller depression och för att nå dit behövs mycket mer forskning på området.

Vad är de viktigaste resultaten av dina studier?

– De viktigaste resultaten är att deprimerade patienter som inte blir helt friska med den behandling de har fått har lägre D-vitaminnivåer än friska personer, samt att låga nivåer är kopplade till högre inflammation hos deprimerade patienter. Kopplingen verkar vara som starkast hos som har svårast symptom. Kopplingen mellan D-vitamin och inflammation ses däremot inte hos psykiskt friska individer.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?

– Jag hoppas att forskningen utvecklas vidare till att också undersöka de biologiska mekanismer i kroppen som D-vitamin är med och påverkar och som skulle kunna vara störda hos deprimerade och suicidala individer. Det räcker inte med att studera om deprimerade har lägre D-vitaminnivåer än friska personer. Detta har visats i många studier nu. Vi behöver gå vidare och förstå vad som händer i kroppen när deprimerade personer har låga D-vitaminnivåer så att nya behandlingsmöjligheter kan utvecklas.

– Jag tror också att det finns subgrupper av personer med depressiva syndrom, hos vilka D-vitaminnivåer spelar en större roll för sjukdomsbilden än hos andra, och att det samspelar med andra sårbarhetsfaktorer. Det långsiktiga målet är att kunna bidra till utvecklingen av en mer ’individbaserad’ psykiatrisk vård, där vi vet mer kring vilken vård som är bäst för varje enskild individ, och på så sätt kunna nå bättre behandlingsresultat

Vad blir nästa steg?

– Jag förbereder mig i nuläget inför min disputation den 23 september. Sedan kommer jag förhoppningsvis kunna fortsätta forskningen. Jag vill försöka identifiera de personer som kanske skulle kunna ha nytta av D-vitaminbehandling och studera fler biologiska system som D-vitamin påverkar i kroppen och psyket. En dröm är att så småningom ha så stor kunskap om ämnet att jag kan designa en välgjord och noggrant genomtänkt behandlingsstudie där personer med långvariga depressiva symptom blir behandlade med D-vitamin.

Cécile Grudets studier som medel från Suicide Zero via Fonden för psykisk hälsa har varit med och stöttat:

Suicidpreventiv forskning räddar liv

Varje år tar runt 1500 personer sina liv i Sverige. Behovet av att hitta evidensbaserade metoder för att förhindra självmord är enormt, och forskning är helt avgörande för att få ner självmordstalen. Suicide Zero donerar därför 5 procent av våra insamlade medel till suicidpreventiv forskning via Fonden för Psykisk Hälsa. Vi arbetar också för att forskning ska omsättas i praktisk handling ute i kommuner, regioner, statliga organisationer och inom näringslivet. Läs mer om detta här.