Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Blåljuspersonal
233 av landets 290 kommuner saknar handlingsplan för att förebygga självmord. Foto: Cicci Jonsson

233 av landets 290 kommuner saknar handlingsplan för att förebygga självmord

25 ‪februari‬ 2021

Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och nya rapporter om ökade klyftor i samhället avlöser varandra. De svagaste blir allt mer utsatta. Vi ser att antalet självmordslarm till SOS Alarm och Räddningstjänsten ökat under 2020 och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer. Samtidigt saknar 233 av 290 kommuner i landet en övergripande plan för att förebygga självmord.

– Det är helt oacceptabelt att kommuner saknar genomtänkta strategier, fasta budgetar och handlingsplaner för ett effektivt arbete med att förebygga självmord, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.

En helt ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR visar att 233 kommuner i Sverige saknar handlingsplan mot suicid. Samtidigt har Socialstyrelsen nyligen lagt samman information från dödsorsaksregistret med register från socialtjänsten. Uppgifterna talar sitt tydliga språk. 30 procent av alla män och 42 procent av alla kvinnor som dör i självmord har haft, många gånger långvarig, kontakt med socialtjänsten. En av slutsatserna är att människor som har kontakt med socialtjänsten har en kraftigt ökad risk för självmord jämfört med befolkningen i sin helhet.

Detta visar att kommunen har unika möjligheter att rädda liv - viktigare än vi tidigare förstått. Att förebygga självmord handlar om att arbeta med psykisk hälsa i skolan eller insatser för att bryta social isolering bland äldre. Det kan också handla om utbildning om psykisk ohälsa för att vi alla ska ha bättre kunskap om hur vi kan möta en medmänniska med självmordstankar, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.

Forskningen visar också att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser. I ett kommunperspektiv handlar det om att hela kommunen behöver involveras. Man behöver alltså ha ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet med fysisk planering och byggnation, i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheter.

Suicide Zero vill därför se att kommuner i Sverige som ännu inte har kommit igång skyndsamt påbörjar följande arbete:

  • Politiskt ansvariga fattar beslut om att kommunen tar fram en kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande arbetet. Handlingsplanen ska innehålla tidsatta och uppföljningsbara mål och bygga på forskning.
  • Den politiska ledningen behöver se till att det finns någon som är ansvarig för helheten och att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras. Aktiviteterna ska vara en del av kommunens löpande arbete.
  • Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.
  • Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter. Det är en förutsättning för att kommunens handlingsplan ska kunna genomföras med tillräcklig kraft.

Självmorden utgör ett enormt folkhälsoproblem och den pågående coronapandemin gör situationen än mer kritisk. Lokala handlingsplaner är en helt nödvändig förutsättning för att 1 600 människor årligen i vårt land inte ska hamna i ett sådant lidande att de tar sina liv, säger Rickard Bracken. 

Här kan du se Suicide Zero-kartan, som visar var våra volontärer finns och var de skickat in medborgarförslag med uppmaning att kommunen ska anta handlingsplan för att förebygga självmord. Grönfärgade ytor anger kommuner som uppger att de har en politiskt antagen och kommunövergripande handlingsplan. Här kan du även ladda ner filen ”Stödmaterial för kommunernas handlingsarbete”, där vår förhoppning är att materialet ska vara till nytta i arbetet med att ta fram handlingsplaner på kommunal nivå för att förebygga självmord.