Hoppa till huvudinnehållet

Föräldrastöd - Livsviktiga snack

Barn som kan prata om tankar och känslor mår bättre. Forskningen visar att förmågan attuttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i livet.

Barn som kan sätta ord på sina känslor, berätta hur de mår och be om hjälp när de behöver det löper mindre risk för depression och suicid längre fram i livet. Detsamma gäller barn som har tillgång till konstruktiva copingstrategier, det vill säga problemlösningsförmågor.

Föreläsningen Livsviktiga snack bygger på boken med samma namn. Här får föräldrar och andra viktiga vuxna kunskap och praktiska verktyg för att på ett enkelt och lekfullt sätt träna på dessa förmågor tillsammans med sina barn. På så vis bygger vi en god motståndskraft hos våra barn och rustar dem för att klara livets alla upp- och nedgångar. Läs mer om Livsviktiga snack här

Fakta

Innehåll

  • Barnets utveckling - vad händer nu i kroppen och knoppen?
  • Hur kan vi vuxna på bästa sätt stötta våra barn att uttrycka sina känslor?
  • Copingstrategier - så funkar de och så tränar vi på dem.
  • Statistik. Hur mår våra barn egentligen?
  • Tips på praktiska och kul övningar att göra tillsammans.
  • Depression, ångest och npf - vilka tecken finns och var finns hjälp att få?

Målgrupp och pris

Målgrupp för föreläsningen är i första hand vårdnadshavare till barn i åldern 9-12 år. Innehållet passar även andra vuxna som vill lära sig mer om hur man stödjer barn att uttrycka hur de mår.
Det kan till exempel vara en skola, en idrottsförening eller annan verksamhet som bokar för att erbjuda stöd i hur vi alla kan rusta våra barn för livet.

7 500 kr - Ideella och icke vinstdrivande verksamheter.

15 000 kr - Vinstdrivande verksamheter.

Praktisk information

Vi erbjuder digitala föreläsningar i hela landet.

Beställaren ansvarar för och tillhandahåller lokal och/eller digital plattform.

Boka en föreläsning idag!

Vill du boka en föreläsning eller ha mer information? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Här kan du även ladda ner en Pdf med samlad information om Livsviktiga Snack.

Livsviktiga snack i skolan

Livsviktiga snack i skolan handlar om hur viktigt det är att lära barn att uttrycka hur de mår. Forskning visar nämligen att om man kan sätta ord på känslor och be om hjälp när det behövs, blir det mesta en smula lättare. Skolan har en enastående möjlighet att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos barn. Då måste vi också göra vad vi kan för att stötta eleverna att må bra. 

Använd skolvardagen du har idag. Livsviktiga snack i skolan innehåller lärarhandledning, lektionsplaneringar och arbetsmaterial som man kan använda i klassrummet och på fritids.

Livsviktiga snack i skolan kommer att lanseras inom kort.