Hoppa till huvudinnehållet

Forskning om säkerhetsplaner vid Linnéuniversitetet

Forskningsstudier visar att suicidpreventiva metoder utfaller olika beroende på kontext. Därför behöver användande av säkerhetsplaner som metod för suicidprevention utvärderas här i Sverige trots goda resultat i USA. Med start 2021–2022 genomför forskare och doktorander vid Linnéuniversitetet studier kring användbarheten av säkerhetsplaner för både patient och behandlare.

 

Mer om Min Livlina: