Hoppa till huvudinnehållet

Ett suicidpreventivt samarbete mellan region och organisation

Suicide Zero har i samarbete med Region Kalmar startat ett arbete med att utveckla Min Livlina, en applikation som stödjer arbetet med säkerhetsplanering. Arbetet utgör en viktig del i ett fungerande vårdförlopp för suicidprevention.

 

I ett treårigt uppstartsprojekt finansierat av Folkhälsomyndigheten handlar uppdraget om att utveckla och utvärdera en metod för säkerhetsplanering med syftet att förebygga suicid.

 

Vad är en säkerhetsplan och hur fungerar den?

Metoden bygger på att patienten ska kunna få möjlighet att hantera sitt mående på ett bättre sätt genom att vara delaktig i framtagande av sin egen säkerhetsplan. Säkerhetsplanen utformas genom en nära dialog mellan patient och behandlare. Den ska bidra till ökad kunskap om vad man kan göra för att hålla sig trygg och säker. Tillsammans identifierar man viktiga varningstecken och vad man kan göra för att förebygga en nedåtgående spiral. En annan viktig aspekt är att arbetssättet utgör ett bra stöd för personal som inte aktivt jobbar inom den psykiatriska vården, utan möter personer med suicidalt beteende i sitt dagliga arbete, till exempel inom primärvården.

 

I metodens ursprungliga modell tecknas patientens säkerhetsplan ner på papper. Nu finns även möjlighet för patienterna att ha tillgång till sin säkerhetsplan i en applikation kallad Min Livlina.

 

Mer om Min Livlina: