Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Inga_Dennhag

Ungas depression skiljer sig från vuxnas

05 ‪maj‬ 2023

Varje år donerar Suicide Zero 5 procent av insamlade medel till suicidpreventiv forskning. Inga Dennhag vid Umeå universitet är en av forskarna som fått stöd. Hennes forskning handlar om risker och skyddsfaktorer för depression och suicid, kopplat till ungdomar.

Vad handlar din forskning om?

– Jag fick pengar 2020 för forskning om depression och suicid kopplat till olika självskattningsformulär samt om risker och skyddsfaktorer för depression och suicid. Jag har, tillsammans med kollegor, utvecklat och översatt självskattningsformulär där man skattar sin egen psykiska hälsa och ohälsa.

Varför är det viktigt att forska om detta?

– Det används många självskattningsinstrument för depression från vuxenforskning på barn och ungdomar, och vi behöver veta om formulären är valida för dem. Det är viktigt eftersom ungdomars depression skiljer sig från vuxnas. Så det handlar bland annat om att översätta formulär från ett vuxenperspektiv till ungdomar i 12 till 19 års åldern.

– Om man ska fråga om ungdomar är deprimerade så behöver man också fråga om de är irriterade och arga. Till vuxna personer ställer man frågan om de har störd sömn, men man behöver fråga ungdomar på vilket sätt de sover, om de sover för mycket eller för lite. För dem handlar det mer om obalanserad sömn. Samma sak när det gäller mat, då frågar vi om de äter för mycket eller för lite.

Vilka är de viktigaste resultaten av dina studier?

– Att självskattningsformulären har visat sig ha väldigt hög reliabilitet och validitet, och vi använder dem nu i annan forskning. I en annan studie om risk- och skyddsfaktorer för ångest och depression tittar vi på sexuella trakasserier kopplat till ångest och depression. Vi mätte sexuella trakasserier online och offline, och de som varit utsatta för både och, och så undersökte vi om det kunde predicera ångest och depression. Vilket det gjorde. Vi har också kunnat se att det är en mycket högre andel ungdomar som är sexuellt trakasserade som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin.

– När vi undersökte en rad olika psykiatriska symptom som trötthet, ångest, depression, smärta, ilska, fysisk aktivitet, familje- och kamratrelationer, suicidalitet, störd sömn, alkohol och drogmissbruk, så kunde vi se att de symptom som korrelerar högst med sexuella trakasserier är suicidtankar, ilska, störd sömn och alkoholdrickande, men allra starkast är suicidtankar. Det tycker jag är intressant.

Var det något i resultatet som förvånade dig?

– Det här är ju preliminära resultat, men det förvånade mig att suicidtankar har en så stark korrelation till sexuella trakasserier hos barn och unga inom barnpsykiatrin. Att bli sexuellt trakasserad är verkligen en riskfaktor för suicidtankar.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?

– Jag vill öka kunskapen om ångest och depression, både risk- och skyddsfaktorer. Jag hoppas att man kommer att fråga mer om sexuella trakasserier och övergrepp innan man gör bedömningar kliniskt, eftersom det verkar ha stor betydelse för suicidtankar.

Inga Dennhag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lektor i barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå universitet. Läs gärna mer Ingas forskning här.

Om Suicide Zero och forskning

Behovet av att hitta evidensbaserade metoder för att förhindra självmord är enormt, och forskning är helt avgörande för att få ner självmordstalen. Suicide Zero donerar därför 5 procent av våra insamlade medel till suicidpreventiv forskning via Fonden för psykisk hälsa. Vi arbetar också för att forskning ska omsättas i praktisk handling ute i kommuner, regioner, statliga organisationer och inom näringslivet. Läs gärna mer om det här.