Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Jan Beskow
Professor emeritus Jan Beskow. Foto: GP

Suicide Zeros forskningsanslag tillägnas Jan Beskows minne

16 ‪december‬ 2020

Suicide Zero vill hedra den nyligen avlidne professor emeritus Jan Beskow genom att tillägna hans minne sitt årliga forskningsanslag till Fonden för psykisk hälsa. Jan Beskow var en nestor inom det suicidpreventiva arbetet i Sverige, där han var verksam i över femtio år. För Suicide Zero var han även en mycket värdefull medlem i expertrådet.

Suicide Zero donerar årligen 5% av sina intäkter till Fonden för psykisk hälsa, vilket i år uppgick till 725.000 kronor. Varje år delar fonden ut anslag till forskning inom det psykiatriska och psykologiska området i Sverige och Suicide Zeros forskningsanslag riktas öronmärkt mot forskning inom suicidprevention och suicidologi. Från och med nu delas dessa anslag ut till minne av Jan Beskow. Fonden för psykisk hälsa är en nationell, ideell och skattebefriad fond som grundades 1993 med syftet att öka forskningen och därmed kunskapen och behandlingsmöjligheterna inom det psykiatriska och psykologiska fältet och för att minska fördomar om psykisk ohälsa.

Jan Beskow har betytt mycket för Suicide Zeros arbete. Det känns tomt efter att en av Sveriges ledande suicidforskare har lämnat oss. Jan Beskow har lärt oss att se på självmord som ett allvarligt samhällsproblem och inte endast som en utmaning för vård eller psykiatri. Han har ödmjukt lyft fram berättelsens och lyssnandets stora betydelse i det suicidförebyggande arbetet, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Mer om Jan Beskow

Jan Beskow var professor emeritus, specialistläkare i psykiatri och socialmedicin samt legitimerad psykoterapeut. Han arbetade för suicidpreventionen i över 50 år. Han var också läroboksförfattare, folkbildare och opinionsbildare och han startade bland annat SPIV, Suicidprevention i Väst. Han insåg att självmordets tabu och stigma försvårade det suicidpreventiva arbetet och att det behövdes mer kunskap om suicidalitet hos allmänheten. Han menade att vi måste börja våga prata om svårigheter, besvikelser och självmord som ett sätt att förhindra självmord. Han ansåg att suicidaliteten delvis är ett resultat av samhällets produktion av lidande. Därför måste det också betraktas som ett allvarligt samhällsproblem och ett misslyckande som vi gemensamt måste ta ansvar för, och inte lägga på enskilda individer som kämpat länge för sin överlevnad.

I en debattartikel 2019 skrev Jan Beskow:

Suicidala personer bär en stor del av samhällets ständiga produktion av lidande. De är hjältar. Vi bör ta vara på deras erfarenheter.

Jan Beskow blev 89 år.