Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Stefan Blomberg
Stefan Blomberg är psykolog och doktorand i Linköping och har länge studerat problematiken kring mobbning på arbetsplatser.

Så farligt är det med mobbning på arbetsplatser

06 ‪december‬ 2018

Mobbning på arbetsplatser, hur kan det motverkas? Stefan Blomberg är psykolog och doktorand i Linköping och har länge studerat problematiken kring mobbning på arbetsplatser. — Det KAN vara så illa som minst 100 personer per år som tar sitt liv på grund av arbetsplatsmobbning.

Vad kan man säga om hur farligt det är med mobbning på arbetsplats? Vad säger forskningen?

— Ju allvarligare utsattheten är desto större blir hälsoriskerna. Risken att drabbas av en depression är nästan tre gånger så stor som för dem som inte utsätts. De som drabbas svårt riskerar att få traumasymtom, det vill säga ohälsa som annars främst uppkommer efter svår misshandel, våldtäkter, tortyr och liknande.

Berätta om bullycide, vad är det?

— I USA har man myntat begreppet bullycide, som handlar om självmord i samband med utsatthet för mobbning. Att mobbning ökar risken för självmord har alltså blivit ett så känt faktum att kopplingen mobbning-självmord fått ett eget begrepp.

Vad kan jag göra om en kollega råkar ut för arbetsplatsmobbning?

— Ge stöd, grip in, säg ifrån. Hjälp den utsatte att lyfta frågan till skyddsombud, fack och arbetsgivare. Mobbning innebär brister i arbetsmiljön och riskerar att leda till ohälsa. Om det känns otäckt att agera själv – gå ihop flera stycken så det blir lättare att både hjälpa till och säga ifrån. Det är dock viktigt att prata om dessa frågor INNAN problem uppstår. Om vi tillsammans samtalar om hur vi vill och kan agera om någon blir utsatt så blir det mycket lättare att göra det OM situationen uppstår. Tyvärr tenderar de flesta att dra sig undan eftersom man inte vet vad man ska göra eller är rädd för att själv råka illa ut.

Vad kan jag göra om jag själv är utsatt?

— Sök stöd hos personer du litar på och dokumentera det som händer. Om det är i ett tidigt skede kan du se om det går att själv säga ifrån eller få hjälp med konflikthantering eller liknande. Om det inte går, försök att lyfta frågan till arbetsgivaren – på egen hand eller med hjälp av ett skyddsombud eller en facklig representant. Kontakta till exempel din närmsta chef, en högre chef eller personalavdelningen. Om du har stöd och arbetsgivare tar situationen på allvar kan du stanna kvar på arbetsplatsen. Men om du inte har något stöd och om arbetsgivaren och facket nonchalerar det hela eller om det till och med blir värre när frågan lyfts, då är det bäst att omedelbart försöka hitta ett annat jobb. Hälsoriskerna kan annars bli dramatiska även om du känner att du har rätten på sin sida.

I olika artiklar kan man läsa att 100-300 personer om året tar sitt liv på grund av arbetsplatsmobbning, stämmer det?

— Det är oerhört svårt att faktiskt uppskatta antalet suicid/år kopplat till mobbning. Ingen utom psykologen Heinz Leymann har däremot vågat sätta ned foten och uppskatta själva antalet vad jag känner till. Han gjorde det på 80-90-talet efter att ha intervjuat präster om vad anhöriga berättat i samband med begravningar och kom då fram till siffran 100-300. Senare forskning visar att risken är starkt förhöjd och kan sägas stödja Leymanns uppgifter men inte bekräfta dem. Dessutom finns det etablerat att risken för depressiva problem är närmare trefaldigt ökad och suicid kopplat till depression är sedan länge väletablerat.

— Jag brukar säja att suicidrisken är hög och känd men att vi i praktiken inte riktigt vet hur vanligt det är och att de KAN vara så illa som minst 100 personer/år.

Relaterad läsning

OMM Organisation mot mobbning

Arbetsmiljöverket om kränkande särbehandling och mobbning