Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Man i medelåldern står utomhus mot vägg
Rickard Bracken, Generalsekreterare på Suicide Zero

Årskrönika 2023

26 ‪januari‬ 2024

2023 präglades av krig i omvärlden, miljöhot och ekonomisk stress för många människor. Den inrikespolitiska debatten handlade om hur samhället ska hantera det ökade våldet i kriminella miljöer och att oskyldiga människor drabbas. Det är lätt att tro att dessa stora och omvälvande händelser gör att frågor om självmord kommit i skymundan. Men så är inte fallet.

2023 var också ett år då allt fler aktörer valde att ställa sig bakom Suicide Zeros livsviktiga uppdrag. Vi blev förmånstagare hos Postkodlotteriet vilket gav nya möjligheter att stärka vårt arbete. Vi såg dessutom en positiv utveckling med fler företag och privatpersoner som ger sitt stöd. Det bidrog till att vi under året utbildade drygt 17 000 människor i hur man kan förebygga självmord och att vi kunde skicka hem boken Livsviktiga snack till alla föräldrar som har en nioåring i hushållet. Givetvis deltog vi som tidigare år i Pride-parader runt om i landet, och vi har mött politiker i landets kommuner, regioner, regering och riksdag.  

Genom stöd från Allmänna arvsfonden, Postkodstiftelsen, Tim Bergling Foundation och Kronprinsessparets stiftelse har vi fått möjlighet att utveckla stödmaterial för förebyggande insatser i skolan och inom idrottsföreningar.  Det stöd vi under året fick från privatpersoner, stiftelser, företag och myndigheter ökade kraftigt våra möjligheter att nå ut med förebyggande insatser och att öka kunskapen om att förebygga självmord. Utan stöd från Suicide Zeros många givare hade detta arbete inte varit möjligt. 

2023 markerade även att det var 10 år sedan Suicide Zero grundades. Det uppmärksammandes genom en stor ljusmanifestation i Kungsträdgården i centrala Stockholm, på den suicidpreventiva dagen. Runt om i landet samlades människor för att minnas de som dött i självmord och sammanlagt hölls 30 ljusmanifestationer från norr till söder. 

2023 var året då allt fler kommuner valde att satsa på suicidprevention. Med bas i uppgifterna vi samlade in 2022 bedömde vi att en av 20 kommuner hade ett bra arbete med att förebygga självmord. 2023 har den siffran ökat till en av tre. Vi gläds också åt att regeringen har fullföljt sitt vallöfte och tillsatt den så kallade Suicidanalysutredningen. När en människa dör i självmord ska detta utredas för att dra lärdom av vad som skett och få mer kunskap om hur det förebyggande arbetet kan utvecklas.  

Under året var vi som vanligt aktiva i samhällsdebatten. I debattartiklar lyfte vi fram behovet av en nationell stödlinje med legitimerad personal. Vi har också debatterat betydelsen av psykisk hälsa på schemat, och om att den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention behöver kombineras med en konkret genomförandeplan. Tillsammans med föräldranätverket Rätten till utbildning uppmärksammade vi hur brister i stödet till skolbarn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar risken för självmord. 

Tillsammans bidrar alla insatser till ett starkt engagemang och stöd för frågan om självmord som ett samhällsproblem. De bidrar också till att vi idag är landets mest välkända självmordsförebyggande organisation. Det här är viktiga förutsättningar för att vi ska klara vårt uppdrag på bästa sätt. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla våra volontärer. Till alla ni som jobbat så hårt och tagit av er tid och er kraft för att bidra till ett bättre samhälle. Det är tack vare er en liten organisation kan göra stor skillnad.  

 

Rickard Bracken