Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Stödlista till dig som förlorat någon i självmord

Att förlora en närstående i självmord är en av de svåraste förlusterna man kan gå igenom. Det är viktigt att få hjälp och stöd för att bearbeta traumat och den sorg ett självmord för med sig. Många närstående upplever ofta en stark känsla av skam, skuld och ibland ilska. Man önskar kanske att man hade sett eller agerat annorlunda. Men det går inte att fullt ta ansvar för en annan människas liv och det finns sällan en enkel förklaring till att en person tar sitt liv utan det är alltid många olika faktorer som samverkar.

Vi vet idag att självmordshandlingar inte ett är uttryck för den fria viljan utan att det handlar om psykisk smärta och desperation. Den som överväger att ta sitt liv upplever just då sin situation som outhärdlig och omöjlig att hantera. Det är vanligt att hen har kämpat hårt under lång tid för att orka. Det är också vanligt att man känner sig som en belastning för omgivningen och kan till och med tänka att det blir bättre för andra om de försvinner. Självmordet kan alltså vara uttryck för en missriktad omsorg om närstående.

 

Här följer några råd som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som har mist en närstående i självmord.

 


 

Kontakta SPES som erbjuder stöd till anhöriga som mist någon i självmord. Du kan träffa och få stöd från andra som befinner sig i liknande situation. Det kan underlätta att få berätta om det som inträffat och du kommer att förstå att du inte är ensam.

 


 

Sorg kan ta sig helt olika uttryck för medlemmar i samma familj. Tala gärna med andra SPES-medlemmar om deras erfarenheter.

 


 

Det finns flera Facebook-grupper för de som förlorat närstående i självmord. Det finns syskongrupper och grupper för de som förlorat barn liksom grupper för de som förlorat en partner.

 


 

Självmord hos en närstående är en traumatisk upplevelse och kan många gånger leda till posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest, sömnsvårigheter och andra psykiska problem. Detta kräver oftast psykologisk terapi hos kunnig personal.

 


 

Tänk på att det kan ta lång tid innan du är redo att börja arbeta igen. Var noga med att trappa upp gradvis. Sorg är inte en sjukskrivningsgrundande orsak men väl de konsekvenser som sorgen ger, och det är vanligt med en tids sjukskrivning. Det är viktigt att du ger dig själv den tid du behöver men också viktigt att behålla kontakten med din vardag.

 


 

Lär dig varför myter och rädsla gör att bemötandet kan brista bland vänner och arbetskamrater.

 


 

Här hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer och andra resurser.