Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Mål 4: God utbildning för alla

Delmål 4.A, fokuserar på att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. Det innebär att vi ska bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt ta hänsyn till jämställdhetsaspekter för att erbjuda en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

 

Vad gör Suicide Zero?

Suicide Zero initierade under 2020 ett arbete riktat till skolor för att ta in psykisk hälsa i undervisningen och för att få elevhälsan att arbeta mer förebyggande. Med stöd från Allmänna Arvsfonden har Suicide Zero tagit fram utbildningsmaterialet ”Livsviktiga snack” som i första fasen riktas till föräldrar med barn mellan 9 och 12 år.

 

I en andra fas under 2021 ska materialet riktas till skolpersonal för att uppmuntra till samtal med barn kring psykisk hälsa. På så sätt får lärare verktyg för att skapa en trygg miljö i skolan och kan fånga upp signaler kring psykisk ohälsa från barn. I en rapport gjord i samarbete med Kairos Future (april 2020) fastställer Suicide Zero att den psykiska hälsan bland barn och unga inte har förbättrats utan snarare försämrats de senaste åren och i samma rapport föreslår Suicide Zero en riktad satsning med fokus på den svenska skolan. Suicide Zero håller även regelbundet föreläsningar på gymnasium, där man tillgängliggör kunskap och verktyg för hur självmord kan förebyggas.