Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Suicide Zero arbetar med suicidprevention för att minska antalet självmord. Delmål 3.4 fokuserar på att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

 

Vad gör Suicide Zero?

Suicide Zero har arbetat med suicidprevention sedan organisationen grundades 2013. Vi jobbar mot en nollvision för självmord i Sverige genom att identifiera samhällsbrister, påverka beslutsfattare, bilda opinion, synas i media, bidra till forskning och öka kunskap genom evidensbaserad utbildning och kommunikation. Varje år donerar Suicide Zero 5% av sina intäkter till Fonden för psykisk hälsa, där medlen är öronmärkta för suicidpreventiv forskning.

 

Utöver vår kunniga styrelse, har vi ett expertråd med ledande forskare och experter inom suicidprevention knutna till oss. På så sätt säkrar vi att det vi förmedlar har förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.