Hoppa till huvudinnehållet

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Suicide Zero arbetar med suicidprevention för att minska antalet självmord. Delmål 3.4 fokuserar på att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

 

Vad gör Suicide Zero?

Suicide Zero har arbetat med suicidprevention sedan organisationen grundades 2013. Vi jobbar mot en nollvision för självmord i Sverige genom att identifiera samhällsbrister, påverka beslutsfattare, bilda opinion, synas i media, bidra till forskning och öka kunskap genom evidensbaserad utbildning och kommunikation. Varje år donerar Suicide Zero 5% av sina intäkter till Fonden för psykisk hälsa, där medlen är öronmärkta för suicidpreventiv forskning.

 

Utöver vår kunniga styrelse, har vi ett expertråd med ledande forskare och experter inom suicidprevention knutna till oss. På så sätt säkrar vi att det vi förmedlar har förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.