Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

De globala målens ledord är ”Leave No One Behind” och detta mål belyser vikten att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Delmål 10.2, som är satt för att främja politisk, social och ekonomisk inkludering lyder; ”till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet”.

 

En grundläggande utgångspunkt för folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Så är inte fallet i verkligheten. Hälsoklyftorna har ökat under de senaste decennierna. Arbetet med att minska påverkbara skillnaderna i hälsa kräver insatser från flera olika håll – från det offentliga, från det privata och från de ideella organisationerna samt från individerna själva. (God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälspolitik. prop 2017/18:249).

 

Vad gör Suicide Zero?

Suicide Zero jobbar indirekt med detta mål genom vårt påverkansarbete, där vi vill värna om riskgrupper samt stärka kunskapen för individer som arbetar med riskgrupper för suicid. Vi arbetar också för att stärka och tillgängliggöra kunskap gällande suicidprevention genom utbildningen ”Våga Fråga”, som för deltagare är kostnadsfri, riktar sig till allmänheten och för att vara så jämlik och inkluderande som möjligt inte kräver några förkunskaper. Genom olika kampanjer och i sociala medier vill även Suicide Zero förmedla hopp till individer genom att lyfta personer som har kommit ur psykologiska svårigheter.