Hoppa till huvudinnehållet

Mål 1: Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, bland annat brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Delmål 1.5 lyfter vikten av att bygga motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer hos fattiga och människor i utsatta situationer.

 

Vad gör Suicide Zero?

Grundläggande faktorer i människors livsvillkor har en tydlig koppling till suicid. Arbetet för att förbättra livsvillkoren för utsatta grupper utgör en viktig del i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention. Risken för suicid är exempelvis högre i grupper som lever under i ekonomisk och social utsatthet. Suicide Zero arbetar därför genom sitt politiska påverkansarbete och genom riktade projekt med insatser som kan bidra till att främja riskgruppers ekonomiska, sociala och psykologiska livsvillkor i syfte att förebygga självmord.