Hoppa till huvudinnehållet
Logotyp Psykiatrifonden
Suicide Zero donerar 600 000 kronor till Psykiatrifonden för forskning inom suicidprevention

Suicide Zero donerar 600 000 kronor till Psykiatrifonden för forskning inom suicidprevention

24 ‪sepember‬ 2019

Varje år delar Psykiatrifonden ut anslag till forskning inom det psykiatriska och psykologiska området i Sverige. I år påbörjar Suicide Zero ett samarbete med Psykiatrifonden, som startar med en donation på 600 000 kronor, för utlysning av forskningsanslag riktade mot forskning inom suicidprevention och suicidologi. Behöriga att söka är doktorander eller postdoktorala forskare knutna till svenskt universitet. Ansökan sker senast 15 oktober.

Psykiatrifonden är en nationell och ideell skattebefriad fond som grundades 1993 med syfte att öka kunskap inom det psykiatriska och psykologiska fältet, för att minska fördomar om psykisk ohälsa. I ett första steg donerar Suicide Zero 600 000 kronor till Psykiatrifonden och i nära samarbete utlyser organisationerna forskningsanslag riktade mot forskning inom suicidprevention och suicidologi.

Genom att samla in medel kan fonden främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder och Suicide Zeros donation är den första att öronmärkas till suicidprevention.

Både Psykiatrifonden och vi på Suicide Zero ser skapandet av en öronmärkt del för suicidforskning inom fondens utlysningar som ett mycket glädjande och viktigt steg för att stärka finansiering och utveckling av forskning som kan bidra till prevention av psykisk ohälsa och suicid, säger Johan Andreen, specialistläkare och styrelsemedlem Suicide Zero.

Utlysningen av forskningsanslaget

Sökanden ska ha ett forskningsprojekt i Sverige och vara disputerad eller doktorand. Projektet kan omfatta del av doktorandförsörjning eller vara ett projekt för postdoktoral forskning. Projektet ska genomföras under perioden 2020 – 2021 varefter rapport lämnas till fonden.

Klinik- eller samhällsnära forskning premieras i bedömningen. Ett syfte med utlysningen är att rekrytera fler unga forskare till området suicidprevention och suicidologi. Därför premieras sökande som ämnar byta inriktning till dessa områden, alternativt forskare i tidigare fas av sin forskning.

Använd vanligt ansökningsformulär från Psykiatrifonden och märk ansökan ”Suicidpreventionsansökan”. Deadline 15 oktober 2019.

Ansökan görs på fondens webbsida här.