Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Rickard Bracken
Rickard Bracken, Generalsekreterare för Suicide Zero.

Statens självmordsförebyggande arbete brister

14 ‪oktober‬ 2021

Riksrevisionen har gjort en granskning av statens självmordsförebyggande arbete. Rapporten som släpptes idag visar att det finns många brister med arbetet, brister som Suicide Zero under en längre tid uppmärksammat.

– En kraftfullare strategi, uppföljningsbara konkreta mål och ett ökat stöd till kommuner och regioner behövs, säger Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken.

Riksrevisionens granskning visar att statliga myndigheter behöver förbättra sitt självmordsförebyggande arbete på flera områden och ytterligare myndigheter behöver vara med i arbetet. Granskningen visar också att regeringens styrning under många år har varit för svag.

Det brister i att det suicidpreventiva arbetet ofta blir statligt finansierade projekt som inte blir en del av det ordinarie arbetet lokalt. I en kommun måste man jobba med suicidprevention inom alla förvaltningar och utifrån det uppdrag man har, som till exempel i äldreomsorg, skola och teknisk förvaltning, säger Rickard Bracken.

Brister som rapporten visar och som Suicide Zero lyft:

• Det saknas konkreta och uppföljningsbara mål i nuvarande nationella suicidpreventiva strategi
• Det suicidpreventiva arbetet i landets kommuner inte är tillräckligt utvecklat och att Skolverket
• Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap måste arbeta mer aktivt med suicidprevention.

Suicide Zero hoppas att Riksrevisionens granskning leder till:

• Att den pågående statliga suicidpreventiva satsningen och den suicidpreventiva forskningen förstärks
• Att samtliga regioner och kommuner instrueras och får stöd att ta fram lokala handlingsplaner. Dessa ska utgå från det uppdaterade nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention och underlag från myndigheterna. Underlaget bör i sin tur bygga på det omfattande evidensbaserade material som Världshälsoorganisationen (WHO) och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) tagit fram.
• Att blåljusverksamheternas arbete underlättas genom att förbättra hantering av inkommande samtal som rör hot om suicid via 112

Läs mer om rapporten på Riksrevisionens webbplats

Läs intervju i SvD