Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Sara Bergenrot
Sara Bergenrot, volontär för SuicideZero sedan 2014.

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”

14 ‪augusti‬ 2019

I november 2014 förlorade Sara Bergenrot sin äldsta son, endast 16 år gammal. Hon blev volontär för Suicide Zero hösten 2016 och har sedan dess fått stor kunskap om suicid och psykisk ohälsa. Sara lämnade in ett medborgarförslag i sin hemkommun Åtvidaberg och efter cirka åtta månader fick hon ett positivt besked.

Berätta lite kort om dig själv, och ditt engagemang i Suicide Zero

– Innan sonens självmord visste jag väldigt lite om psykisk ohälsa och suicid. Jag var en av många som trodde att det inte gick att förhindra suicid, till exempel om någon har bestämt sig så går det inte att hindra personen. Det är en livsfarlig myt. Vi måste bryta tabun och skammen. Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som berör oss alla någon gång i livet, vissa mer eller mindre.

Vad var upprinnelsen till att du lämnade in ett medborgarförslag?

– Jag såg ett inlägg på Suicide Zeros Facebook-sida för volontärer, där någon hade lämnat in ett medborgarförslag om en handlingsplan för suicidprevention till sin kommun. Jag upptäckte att det saknades i Åtvidaberg och tog kontakt med Alfred Skogberg, dåvarande generalsekreterare för Suicide Zero, som hjälpte mig med ett underlag till ett medborgarförslag.

Vad innehåller medborgarförslaget – och hur kommer Åtvidabergs kommun att jobba för att minska självmord?

– Förslaget innebär att Åtvidabergs kommun ska ta fram en handlingsplan som bör innehålla en nollvision i enlighet med den nationella nollvisionen, delmål, att utse en samordnare för att leda arbetet samt inrätta samverkansgrupper som möter individer med självmordstankar. När jag hade lämnat in förslaget blev jag kontaktad av min lokala tidning Corren som gjorde ett reportage om medborgarförslaget. Sedan dröjde det cirka åtta månader tills jag fick det positiva beskeded att det skulle tas fram en handlingsplan med syfte att förebygga och minska antalet suicid i kommunen. I beslutet står det att: ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och fatta ett beslut om en kommunövergripande handlingsplan utifrån lokala förutsättningar. Handlingsplanen skall gälla samtliga förvaltningar och representanter från samtliga förvaltningar förväntas vara med i framtagandet och genomförandet av handlingsplanen”.

Vad hoppas du ska ske nu?

– Min förhoppning är att så många som möjligt ska få kunskap och utbildning i hur suicid kan förebyggas. Bland annat inom skola, vård och omsorg, företagsledare och ideella organisationer. På så sätt kan man nå ut till flertalet av kommunens invånare. Kom ihåg, ingen kan göra allt, men alla kan göra något!