banner armband

Vår företagspolicy

Suicide Zero har en policy som sätter ramarna för våra samarbeten med företag. Den innebär att företaget ifråga ska bedriva sin verksamhet i linje med gällande nationella och internationella lagar och regler samt bedriva en verksamhet som är etiskt försvarbar och att företaget har ett intresse för våra frågor.

Vi samarbetar inte med företag som
-har sin huvudsakliga näring inom alkohol-, tobaks-, pornografi- eller vapenindustrin.
-är involverade i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Varumärke och logotyp
Vi värnar om vårt varumärke och företag som samarbetar med oss har inte rätt att använda vårt varumärke eller vår logotyp utan vårt tillstånd.
Om och hur vårt varumärke får användas regleras genom särskilda överenskommelser och avtal, vilka baseras på omfattningen av samarbetet och företagets insats. Suicide Zero ska alltid ha möjlighet att avbryta samarbetet om företaget agerar på ett sätt som inte är förenligt med våra värderingar eller vårt arbetssätt.

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

  • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
  • lyfta fram nytänkande och konkreta
    lösningar för att rädda liv
  • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba