banner finger

Nyligen publicerat

Samtal med någon som mår dåligt

 • 10 juni 2016 |

Johan Andreen

De allra flesta av oss kommer då och då i kontakt med personer som mår psykiskt dåligt. Men vad kan vi göra då? Hur kan vi hjälpa? Vad bör vi tänka på? Här tipsar specialistläkaren i psykiatri, Johan Andreen, om hur du kan gå till väga. 

Om jag misstänker att någon i min omgivning mår psykiskt dåligt, vad bör jag göra då?
Ta din oro på allvar. Leta efter ett lämpligt tillfälle och sätt att ta kontakt - om situationen verkar akut så är det nu. Uttryck din oro och vad du tycker dig ha sett. Säg att det gör att du vill fråga hur personen har det. Se upp med att påstå saker om personen, berätta bara ”hur det ser ut” från din sida och visa att du vill och klarar att vara där, att lyssna och att ha medkänsla utan att förminska personen. Då ”ställer du upp en dörr” och det kan hända att personen vill berätta hur det är. Om inte så håll fast vid att du bryr dig och att du gärna vill prata vid annat tillfälle. Försök att bestämma en tid eller säg att du kommer ta ny kontakt.


När är rätt tillfälle att prata med personen?
Använd din magkänsla utifrån vad du vet om personen och fråga dig också hur du själv hade velat ha det och bli bemött. När du har tagit kontakt och sagt att du vill prata och varför, så låt personen få möjlighet att säga hur den vill ha det. Givna förutsättningar är att man själv är beredd att låta det ta tid, att man får vara ostörd, att man kan sätta annat åt sidan och vara närvarande, att man inte har en färdig idé om vad personen behöver eller ska göra och att man inte tar samtalet inför andra personer.


Hur bör jag förbereda mig?
Genom att vara beredd på att du blir rädd och får andra känslor som tomhet, ledsenhet och irritation eller ilska. Att vara beredd på att till de obekväma känslorna hör skrämmande tankar om att vara otillräcklig, att inte kunna hitta rätt ord, att inte kunna förstå eller veta vad man ska säga eller göra. Var beredd att låta dessa känslor, tankar och kanske impulsiva idéer om vad du ska säga och göra bara vara, notera dem som naturliga utan att göra något med dem. Säg till dig själv att allt du behöver göra är att sträva efter att vara där tillsammans med personen utgående från din empati och medkänsla. Trots den och villigheten att ta det svåra samtalet så får alla se upp med att det går igång ”reaktionsreflexer” så att man antingen går in i en styrande ”fixa till det”-roll (”rättningsreflexen”), eller blir avskärmad i tankar om att man sagt fel eller att man måste hitta rätta svar och lösningar eller att man börjar resignera från sitt engagemang. Det kommer hända och ju snabbare man upptäcker det desto snabbare kan man komma tillbaka i mötet och kontakten med personen. Slutligen att i tanken dels försöka ta personens perspektiv (ta sig över i dess ”utkikstorn”) och dels i tanken, för sig själv eller med någon annan, öva samtal och att hitta sina ord för de svåra frågorna och för det man vill säga.


Hur viktigt är platsen för samtalet?
Det är individuellt så personen själv måste så långt möjligt vara med och välja. Platsens lämplighet när det gäller avskildhet och att inte bli störd eller exponerad är sådant man bör väga in. När man ändå har en naturlig aktivitet som promenad, rast, måltid eller någon aktivitet är ofta bra. I övrigt är platsen i sig inte viktig utan intentionen att söka kontakt och ge personen möjlighet att berätta, ”spräcka bubblan” och att tillsammans göra en bedömning av vad man kan se behövs i nästa steg.

Vad är viktigast att förmedla till någon som mår psykiskt dåligt?
Att normalisera dvs. att det inte är något fel på personen utan att det är en mänsklig situation som alla skulle kunna hamna i och väldigt många gör förr eller senare i livet. Att det inte handlar om personlig svaghet och att alla sitter i samma båt dvs. riskerar att bli översvämmade i livet. Att tydligt förmedla att hur svårt det än ser ut eller känns i livet så är du övertygad att personen kan leva med det och omvandla det genom att göra det som är hjälpsamt på både kort och lång sikt vilket alla behöver någon form av stöd för. Att om det har blivit eller beror på en sjukdom så behöver man behandling.


Är det verkligen jag som privatperson som ska ta ett sådant här samtal, är det inte bättre att jag försöker få en professionell att träffa personen?
Frågan är undvikande i sitt syfte och utgår från naturliga skrämmande tankar om att göra fel samt från en sammanblandning av ansvarsnivåer. Det du ska ha är ett medmänskligt samtal, sådana vi har alldeles för litet av vilket kanske är en del av att vi får vår psykiska ohälsa eller att den hinner växa. Att må psykiskt dåligt eller att ha självmordstankar behöver inte handla om sjukdom utan kan vara uttryck för svårigheter att stå ut med, att hantera och att problemlösa livet. Det är förstås vanligt vid psykisk sjukdom varvid samtalet är viktigt för att motivera till professionell kontakt. Oavsett sjukdom eller ej så är det avgörande för att främja hälsa och rädda liv att vi som medmänniskor uppmärksammar, stödjer samt motiverar och lotsar till hjälp och vård utefter behov när någon av oss är i nöd.


Vilka frågor kan jag ställa som stärker personen?
Det dyker upp frågor i vårt medvetande, om de är relevanta eller inte vet vi inte. Det man ska vara noga med är att be om lov att få fråga om saker, ”jag har tankar om detta eller är orolig för detta …, är det ok om jag frågar dig om ….”. Det förbereder personen och ger den möjlighet att välja hur den vill svara an och det markerar att man inte kliver rakt över integritetens gränser. Man gör sig också tydlig genom att ge sammanhangsförklaringar till varför man frågar, dvs. man delger vad det är man själv upplever hos personen som gör en orolig och som väcker tankar och frågor.

Hur viktigt är det att ställa frågan: Har du tankar på att ta ditt liv?
Det är mycket viktigt att alltid inkludera att suicidalitet i någon grad kan föreligga när någon mår psykiskt dåligt eller har en livskris. Det är i själva verket vanligt men gäller långt ifrån alla, inte heller alla med psykisk sjukdom. Men om vi inte vågar fråga så ger vi inte dem som har tankar en chans att berätta. Samtidigt ska man vara klar över att de flesta stannar vid tankar, en mindre del går vidare i tankar om metoder, en mindre del av dessa går vidare i planer och förberedelser och av dessa gör en del försök. De flesta som gjort försök kommer att klara sig väl. Det finns idag inga sätt att veta vilka de är som i den stora gruppen med hela panoramat av suicidalt beteende och självdestruktivitet som kommer att ta livet av sig. Därför behöver vi vara öppna för möjligheten samtidigt som vi inte ska gå omkring tro och vara rädda att alla som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter i livet är i risk för självmord, för som helhet är det inte alls så. Därför börjar man inte med frågan om självmordstankar utan med en fråga om hur personen ser på livet och att leva, vad som är viktigt i livet, vilka värden och livsriktningar den har. Den som har öppnat dörren till att tänka att livet inte är möjligt och att det finns skäl att dö – vilket man inte kan se utanpå personen utan endast få veta genom att den vågar och får en chans att berätta - har svårt att svara på frågor om hur livet är och fungerar och då blir det naturligt att fråga vidare om tankar att inte orka eller vilja leva. Då kan man börja med att fråga om personen ibland önskar att den inte fanns. När man går vidare så kan man ställa frågan så att man frågar efter tankar om att ta sitt liv eller att skada sig själv.


Vad gör jag om personen har tankar på att ta sitt liv?
Man frågar vidare om tankar på hur - metoder för att livet av sig eller skada sig. Man frågar om personen någon gång varit nära eller tidigare har försökt att ta sitt liv och vilken metod som då var aktuell. Den skarpaste frågan i ”stegen” blir att fråga om personen har gjort förberedelser för att ta livet av sig eller skada sig. Om svaret är jakande på denna fråga ska man inte lämna personen ensam och inte gå med på att hålla tyst om situationen utan istället tala med personen om att säkra situationen, att söka vård akut tillsammans och om personen inte vill, ringa 112. Man ska också höra med personen om det finns någon annan person som vore lämplig att också kontakta som kan ge stöd.


Vad är emotionellt stöd och hur kan jag förmedla det?
Emotionellt stöd är att visa välvilja och empati för personen dvs. vilja att ta personens perspektiv och att acceptera det som personens faktiska upplevelse utan att gå med i tankar att just denna människa skulle sakna möjligheter i livet eller inte skulle kunna stå ut med och lösa problemen i livet. Det är att visa engagemanget att vilja mötas i samtal för att stödja och hjälpa personen att leva här och nu och framåt och i detta tillsammans fokusera problem, hitta vägar att hantera dem och uppmuntra till att göra de åtaganden och söka det sociala stöd och den professionella hjälp man kan behöva.

Johan Andreen - Specialistläkare i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Anknuten till NASP
Utbildare inom Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA-Sverige och Aktion Livräddning SLL
Utbildare inom bl.a. läkarhandledning, samarbete i nätverk och behandling av suicidalt beteende

Du kan ladda ner texten som pdf genom att klicka här!

Läs mer ...

Stiftelse skänker 100 000 kr till Suicide Zero

 • 04 juni 2016 |

”Självmord är ett väldigt stort samhällsproblem och inte alla vill prata om det. Vi vill bidra till Suicide Zeros arbete och vi vill gärna stödja organisationen under flera år.” Det säger Claes Holmberg styrelseledamot i stiftelsen EMQ.

Claes Holmberg har själv egen erfarenhet av självmord i och med att hans son tog sitt liv för fyra år sedan.
– Jag noterar antalet människor som dör i trafiken varje år jämfört med hur många som dör genom självmord. Våra politiker prioriterar inte självmord, trots att väldigt många självmord skulle kunna förhindras, säger han.

Stiftelsen EMQ stödjer i dag tre organisationer: Barnrättsorganisationen Maskrosbarn, Little Angel, som bygger ett barnhem i Syrien och nu även Suicide Zero.
– Vi vill bidra till mindre organisationer där vårt bidrag gör skillnad och vi är intresserade av att följa upp hur arbetet går. Vi stödjer organisationerna under flera år eftersom vi vill arbeta långsiktigt, säger Claes Holmberg.

För ett par månader sedan kontaktade EMQ Suicide Zero. Vår generalsekreterare Alfred Skogberg föreläste för stiftelsens styrelse. Sedan dröjde det inte länge innan de fattade beslut om att stödja Suicide Zero.
– 100 000 kr är ett betydande tillskott till vår verksamhet. Det innebär att vi lättare kan planera vårt arbete på lång sikt och därför vill vi rikta ett stort tack till stiftelsen EMQ för ett mycket generöst bidrag, säger Alfred Skogberg.

EMQ står för Eva och Mats Qviberg. Stiftelsen startades 2012 av parets barn i samband med Mats Qvibergs 60-årsdag. Stiftelsen har ett brett uppdrag men vill främst göra skillnad för barn som har det svårt. I styrelsen sitter Eva Qviberg, Anna Qviberg Engebretsen, Claes Holmberg samt den rullstolsbundne äventyraren Aron Anderson, som även är ambassadör för Barncancerfonden.

Klicka här om du också vill stödja Suicide Zeros arbete med att förebygga självmord

Läs mer ...

Klass 5-eleverna som vill förhindra självmord

 • 26 maj 2016 |

Elin och Elsa

Elin Östh och Elsa Lindster som går i klass 5 träffade Suicide Zeros volontär Maria Pedersen i Timmernabben i Småland. Efter mötet tyckte de att fler borde få upp ögonen för Suicide Zero. Så de anordnade loppet Nabbe-run, fick med sig 140 personer, tio procent av alla boende i Timmernabben, och samlade in över 7500 kr till Suicide Zero.
– Man vill gärna stödja folk som har den sorgen, säger Elin Östh.

För få känner till Suicide Zero. Det tycker Elin Östh 12 år och Elsa Lindster 11 år, som går i klass 5 i Tillingeskolan i Timmernabben. De började kontakta chefer på affärer för att fråga om de ville sponsra loppet Nabbe-run med saft och frukt. Av Maria Pedersen fick de Suicide Zeros armband och en t-shirt samt pepp. Nästan tio procent av alla boende i Timmernabben slöt upp och fortfarande donerar folk pengar som Elin Ösths mamma ska sätta in inom kort.

Hur känns det att anordna ett sådant lopp och dra in över 7500 kr?
– Det kändes väldigt bra. Många säger att vi är bra tjejer, säger Elin Östh.

Vi på Suicide Zero bugar och tackar!
– Så viktigt och ett fantastiskt fint! Ju fler som bidrar till att förebygga självmord desto närmare kommer vi vårt mål: noll självmord. Hatten av för Elin och Elsa, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero.

Vill du också stötta Elin och Elsas insamling? Klicka på
länken och skänk en slant så är du också med och bidrar till färre självmord: http://suicidezero.se/stod-oss/privatpersoner/icon-fonts/nabbe-run

Tack!

nabbe run

Läs mer ...

Slår vi rekord på Våga fråga i år?

 • 26 maj 2016 |

Marie Niljung

I fjol arrangerade vår volontär Marie Niljung konserten Våga fråga, i Karlstad. Den drog in 205 000 kr till Suicide Zero. Och på kuppen fick Marie pris av Karlstads kommun som Årets Sola. I år hoppas hon på ännu större succé.

Du arrangerar konserten genom att ideellt på fritiden ragga sponsorer och artister. Varför gör du detta?
– För att vi kan förhindra psykologiska olycksfall, självmord, genom ökad kunskap och minskad skam och skuld kring psykisk ohälsa och självmord. Genom mitt engagemang känns mina föräldrars död inte lika meningslös. Vi kan alla göra något: Våga fråga hur någon mår – egentligen. Det kan rädda liv.

Hur har du tänkt med årets konsert? Vad är nytt för i år?
– Vi har fler artister och det är en större spridning på det musikaliska. Vi samarbetar även med elever från Broby Grafiska i Sunne. De har arbetat fram en informationskampanj som även innehåller en marknadsföringskampanj. Det var åtta grupper i en klass som presenterade väldigt bra bidrag. Ett av bidragen vann och inom kort kommer vi att köra kampanjen, säger Marie Niljung.

Om man vill bidra men kan inte närvara, hur gör man då?
– Då kan man antingen bidra genom att sponsra olika belopp genom faktura, sätta in valfritt belopp på swish eller på plusgirokonto 900398-9 eller köpa biljett till någon annan. Man kan också samla in pengar på annat sätt – till exempel genom att ha en insamling på jobbet eller i sin bokklubb. Alla bidrag räknas.

Hur mycket hoppas du att årets konsert ska inbringa?
– Mer än 205 000 kr…

Klicka här för att läsa mer om konserten.

Läs mer ...

Du är antagen till livets universitet

 • 17 maj 2016 |

Ibland får vi in texter från personer som på sitt sätt vill bidra till vårt arbete. Denna hoppfulla text skrevs av journalisteleven Elin Sörensson som ett sätt för att få sig själv på fötter. "Kanske kan den vara fler till hjälp?" skriver Elin. Det tror vi också och därför publicerar vi den på vår webbsida.Jo, det stämmer; du är antagen!

Hej! Universitets servicecenter har mottagit dina frågor och kommer därför försöka reda ut vad som är oklart.

För det första; jo, det stämmer att du är antagen. Det är inget misstag. Vi kan veta det helt säkert eftersom vi för denna dialog; det är nämligen så att din existens är själva antagningsbeskedet. Du frågar hur du kunde bli antagen utan att söka, men det är lugnt; det var andra som skötte din ansökan åt dig.

Sedan du började på utbildningen kan vi se att resultaten har skiftat och du tror inte att du klarar av att gå kvar. Men Universitetet är inte som du tror. Det händer att människor slutar, men det sker helt i onödan; troligen har de inte förstått antagningsbeskedet. Där står nämligen att du har de kvalifikationer som behövs för att klara av utbildningen, precis som alla andra på skolan. Allt annat du känner är ett missförstånd.

När det gäller de begränsade antalet platserna du skrev till oss om, vill vi vara mycket tydliga; alla som befinner sig inom Universitetets område har full rätt att vara där. Det är inte så att platserna är begränsade till de som fyller en funktion, lyckats bli lyckliga eller aldrig är besvärliga. Även detta framgår i antagningsbeskedet; att du finns är en garanti för att du har rätt att fortsätta finnas även om du skulle sluta vara till nytta.

Slutligen; fastän du är antagen kan det ta ett tag innan du verkligen kommer in i livet. Vi har haft många studenter som läst här i flera decennier innan de upptäckt poängen med utbildningen. Men när detta äntligen händer, berättar de för andra hur tacksamma de är att de inte hoppade av.

Du är antagen.

Du är kvalificerad för utbildningen.

Universitetet har inte ett begränsat antal platser för de studenter som redan klarat livets alla tentor; din plats är säkrad.

Läs mer ...

Bengt Eliasson ny ordförande för Suicide Zero

 • 13 maj 2016 |

BengtRiksdagsledamoten från Hallands län Bengt Eliasson (L) valdes på Suicide Zeros årsstämma till ny ordförande. Han efterträder därmed Ludmilla Rosengren som är en av grundarna och som nu övergår till att sitta i styrelsen.

Bengt Eliasson har som lokalpolitiker i Halland ägnat mycket tid åt suicidpreventivt arbete. Region Halland blev ett av Sveriges första landsting som antog nollvisionen lokalt och tog fram en handlingsplan för att minska självmorden. Bengt Eliasson har många idéer om hur organisationen och suicidpreventionen kan utvecklas i Sverige.
– Suicide Zero har på kort tid etablerat sig som en av de främsta organisationerna för suicidprevention i Sverige. Nu handlar det om att skapa långsiktighet och utveckla organisationen. Vi ska vara Sveriges ledande organisation inom suicidpreventionen och jag känner mig hedrad över det fina förtroendet, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson är Liberalernas talesperson i funktionshinderfrågor. Före 1998, då han blev politiker på heltid, har han under 18 år arbetat i Svenska kyrkan som församlingsassistent.

Suicide Zero är partipolitiskt oberoende och att Bengt Eliason är riksdagsledamot utgör inget hinder.
– Att förebygga självmord har ingen partifärg. Det är så många som varje år drabbas av självmord och det går över partigränserna. Sverige har år 2008 antagit en nollvision, nu är det dags att den genomsyrar vårt samhälle på en mängd sätt. Det viktigaste budskapet är att det går att rädda liv och det är precis vad vi alla behöver bli bättre på att bidra till, säger Bengt Eliasson.

Politiker är en av Suicide Zeros främsta målgrupper. Och politiker behöver informeras och utbildas i hur de kan bidra till att minska självmorden. Att få in Bengt Eliasson som ordförande kan innebära att fler folkvalda får insikter om hur självmord drabbar och vad som krävs för att färre ska behöva uppleva tragedierna.
– Det ska bli väldigt spännande att samarbeta med Bengt Eliasson. Jag är övertygad om att han kommer att tillföra mycket gott till organisationen, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero.

Tidigare ordförande Ludmilla Rosengren har sedan hennes dotter Linnéa tog sitt liv i maj 2008 ägnat nästan varje dag åt suicidpreventivt arbete. Nu ser hon fram emot att följa hur organisationen utvecklas med Bengt Eliasson som ordförande.
– Jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans lyckats åstadkomma och jag känner att organisationen nu behöver ta nästa steg för att fullt ut bli den inflytelserika organisation vi vill vara. Därför lämnar jag med varm hand över ordförandeskapet till Bengt Eliasson som har stor organisatorisk vana, säger Ludmilla Rosengren som behåller en plats i styrelsen som suppleant.

Även miljöpartiets riksdagsledamot Stefan Nilsson tar plats i styrelsen. Han har likaledes ett mycket stort engagemang i frågor kring suicid och har lagt flera motioner om hur självmorden kan förebyggas. Övriga nyinvalda är Charlie Eriksson - som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa i den organisation han grundat: aldrigensam.com, samt Claes Dahlstrand – ansvarig för försäljning och affärsutveckling på Screen Interaction.

Läs mer ...

En förebild som kan rädda liv

 • 22 april 2016 |

samuel

För fem år sedan hoppade den här killen, Samuel Lundholm, från sjunde våningen, rakt ner i betongplattorna. Precis när han hoppat ändrade han sig. På väg ner mot marken höll han händerna för ansiktet för att skydda det. Samuel låg i koma i flera veckor. Armarna stelopererades. Han fick minnesförlust från dagen. Halva tummen gick av. Men han överlevde.


Under lång tid tränade Samuel Lundholm upp sig. Han fick diagnosen bipolär typ 2, något som gör att han i dag lever ett liv med tydliga rutiner, så att sjukdomen inte tar så stor plats. Det i sin tur gör att han kan leva ett bra liv. 

 

samuel pa sjukhus
Samuels armar stelopererades efter att han hoppat.

I dag är Samuel volontär för Suicide Zero och i onsdags föreläste han på Suicide Zeros årsstämma. Uppmärksamheten var total och Samuel kunde på ett rakt och ärligt sätt berätta om sina erfarenheter, och om hur viktigt han tycker det är att vi pratar om självmord. Att det är något vi alla kan bli bättre på att förebygga, inte minst genom att visa oss som medmänniskor när vi träffar på personer som går igenom en större livsomställning. Genom att ta kontakt, våga fråga hur det är – egentligen, och stötta en person under en längre tid kan du vara skillnad på liv och död för någon.

Vi på Suicide Zero är så glada att Samuel överlevde. Han är ett föredöme och visar att det går att ta sig igenom en riktigt tuff period i livet och komma ut starkare. Tack Samuel för all inspiration!

Om du vill hjälpa oss sprida information om hur självmord kan förebyggas tar vi tacksamt emot ditt stöd. Du kan exempelvis bli medlem. Klicka här för att läsa mer: http://suicidezero.se/engagera-dig/bli-medlem

Läs mer ...

Svensk lyfter Suicide Zero i Sydafrikansk cykeltävling

 • 11 april 2016 |

 Lars Pedersen marknadsför Suicide Zero för nya målgrupper
Lars Pedersen marknadsför Suicide Zero till nya målgrupper.

Lars Pedersen från Småland har nyligen genomfört en av de tuffaste cykelutmaningarna i världen, Cape Epic, ett etapplopp på mountainbike som tar över åtta dagar att genomföra. 650 km och 15 000 höjdmeter avverkades. Samtidigt har han lyft Suicide Zero till en ny målgrupp.

Varför genomförde du Cape Epic?
– Den mesta träning/tävling handlar om långa och många timmar. Jag blir rofylld och det finns mycket tid till eftertanke, nästan som någon typ av meditation. Jag tycker att det är kul att tävla och utmanar mig alltid med nya tävlingar över världen. Nu dök möjligheten upp att få köra Cape Epic i Sydafrika upp och jag tog chansen. Loppet ses i cykelsammanhang som ett av de allra tuffaste och jämförs med Tour de France, Giro di Italia och La Vuelta i Spanien.

Samtidigt vill du lyfta Suicide Zero under tävlingen, hur kommer det sig?
– Jag har en syster, Maria Pedersen, och som arbetar för Suicide Zero i Kalmar län. Jag ser det som en god sak att hjälpa till att uppmärksamma det som Suicide Zero arbetar och står för. Jag skulle önska att fler människor visste vad det var och vad det handlar om. För att komma närmare en lösning med denna problematik krävs ett mycket större engagemang i frågan. Man måste börja tala om dessa problem och där arbetar Suicide Zero på ett bra sätt. För att nå ut till allmänheten krävs uppmärksamhet genom media, och för att nå media krävs oftast kapital. Kan vi på något sätt hjälpa till att bidra för att sprida vetskapen om vad Suicide Zero är och jobbar med är vi glada. Vi gör något som jag gillar och tänkte att det kanske kan gå att göra något gott av det.

Du har egen erfarenhet av att en närstående tagit sitt liv. Hur har det påverkat dig?
– Jag förlorade min systerson genom självmord för snart 2,5 år sedan. Detta har fått mig att fundera på vad som gör att människor behöver hamna i den situationen, och varför vissa tar sitt liv. Jag själv funderar ofta på varför människor gör som de gör.

Hur viktigt är det att vi pratar om självmord?
– Jag tror att diskussion och uppmärksamhet i frågan är enda möjligheten att närma sig problematiken. Självmord tror jag ofta bottnar i dålig självkänsla. Vem är jag och varför? Livet präglas av arv och miljö. Detta måste vi få lära oss och förstå. Skolan behöver göra sitt för att få upp detta ämne på agendan. Vi behöver ha en vuxenvärld som vet vad som är rätt och fel. Någon som sätter gränser för hur man beter sig och kommuniserar med varandra. Jag känner en oro för vart samhället är på väg.

Vad hoppas du att loppet ska kunna betyda för Suicide Zero?
– Publicitet! Förhoppningsvis kan vi bidra till att upplysa folk som normalt inte kommer i kontakt med organisationen.

Vi på Suicide Zero tackar stort för att Lars Pedersen ville bidra till att sprida kunskap för nya målgrupper!

Läs mer ...

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha gava

sms

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba