banner finger

Nyligen publicerat

Eriks bror tog sitt liv – nu stödjer han Suicide Zero för att färre ska uppleva liknande tragedier

 • 01 november 2016 |

Erik Ulriksdal
Erik Arnbergs bror Christian tog sitt liv år 2001. I dag är Erik en av Suicide Zeros månadsgivare.

Erik Arnbergs bror Christian tog sitt liv år 2001. En händelse som satt djupa spår i honom och hans familj. Att stödja Suicide Zeros arbete genom att bli månadsgivare är ett sätt för honom att bidra till att färre ska behöva uppleva något liknande.

Den 3 maj 2001 ringde Eriks telefon. Hans mamma var på andra linjen. Och hon var oerhört upprörd.
– Jag minns knappt vad som hände. Det mesta är borta från den tiden, säger Erik Arnberg.

Erik bodde då i Sverige medan familjen bodde i Tyskland. Eriks bror Christian hade diagnostiserats som bipolär och hade under lång tid åkt in och ut på psyket. Han fick mediciner som han tog under en period. Men när han mådde bättre slutade han att ta dem.
– Sedan gick han in i en manisk fas och åkte in på nytt. Det fortsatte och fortsatte.

Erik tror att hans bror hade behövt prata med andra i samma situation. Och att han borde ha fått ett stödboende så att han kunnat parera svängningarna tillsammans med kompetent personal.

Erik beskriver sin bror som öppen, social och politiskt engagerad. Han berättar om ljusa minnen från fisketurer i Dalarna och om hur lätt brodern hade att få kontakt med andra. Christian blev 32 år.

I dag är Erik en av Suicide Zeros månadsgivare och skänker 200 kr varje månad. Det gör han eftersom han tycker att samhället gör för lite för att uppmärksamma självmord.
– Man skulle kunna göra så mycket mer. Och politiker verkar lyssna på Suicide Zero. Därför vill jag bidra till att förstärka organisationen, även om 200 kr i månaden inte är en jättestor summa.

Men alla gåvor är värdefulla. Och för Suicide Zero är våra månadsgivare oerhört viktiga eftersom vi lättare kan planera utifrån våra långsiktiga intäkter.

Erik tycker att alla som kan avvara en summa varje månad och som vill bidra till att minska självmorden ska stödja Suicide Zero.
– När många gör något kan det bidra till att rädda liv. Tragedin som ett självmord innebär borde ingen utsättas för, säger Erik Arnberg.

Kan du tänka dig att avsätta en valfri summa varje månad så klicka på länken här. Ditt stöd är oerhört betydelsefullt. Just nu får du som skänker minst 100 kr per månad ett av våra populära pärlarmband. Till dig själv eller som present till en vän.

Tack Erik för att du berättar och stödjer Suicide Zero!

Läs mer ...

Suicide Zero klarade transparenskraven

 • 21 oktober 2016 |

GranskadGodkändGG 2016

Idag presenterar Charity Rating sin nya rapport ”Ett Givande Givande” som visar att både givandet och transparensen ökar i år igen. 102 av de 213 granskade organisationerna klarar i år transparenskraven. Suicide Zero var en av organisationerna som klarade granskningen. 

Givarguiden.se granskar årligen över 200 insamlingsorganisationer i Sverige. Av de 213 granskade organisationerna i år klarar 48 % kraven på demokrati, ekonomi och transparens, vilket för andra året i rad är en kraftig ökning.
- Det känns väldigt roligt att Suicide Zero är en av de organisationer som klarade granskningen. Vi har lagt ner mycket tid och kraft på vårt arbete och det känns fint när vi når Givarguidens kvalitetskrav, säger Eva Wedberg, kassör på Suicide Zero.

Även i år har allmänhetens givande ökat, men Givarguidens rapport visar att företagen endast står för 15 % av de privata medlen till organisationerna.

Tillgängligheten t ill information om hur verksamheten styrs och bedrivs är den viktigaste faktorn för att givare ska känna förtroende för organisationen. Givarguiden.se har i tio års tid pressat sektorn att bli mer transparent och det är fantastiskt att se att det ger resultat, säger Jeanette Ammilon, verksamhetschef på Charity Rating.

Mer om rapporten ”Ett Givande Givande”
Med hjälp av rapporten ”Ett Givande Givande” tar Givarguiden.se tempen på öppenheten i ideell sektor och gör det enklare för givaren att ta välgrundade beslut. Givarguiden.se mål är att både öka transparensen i den ideella sektorn och samtidigt öka givandet. När granskning inleds kontaktas organisationerna så att granskning inte sker utan deras vetskap och för att ge organisationerna möjlighet att uppfylla Givarguidens betygskriterier.

Läs hela rapporten här och se alla granskade organisationer på Charity Ratings digitala verktyg Givarguiden.se www.givarguiden.se. Granskningen avslutades den 1 september 2016.

Läs mer ...

"Jag vet så klart mycket mer än mina kollegor nu"

 • 20 oktober 2016 |

Joar Forsell

Joar Forsell är ordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Suicide Zero har som mål att under 2016 träffa alla politiska ungdomsförbunds ordföranden. Detta för att öka kunskapen så att nästa generation politiker känner till vad som kan göras för att förebygga självmord. Nu har vi träffat Liberala ungdomsförbundets ordförande Joar Forsell.

Vad har du fått med dig från mötet?
– Jag har fått med mig perspektiv. Inte minst på hur många som begår självmord.


Vad tänker du om din kunskapsnivå efter mötet?
– Den är definitivt högre nu.

Vad är det viktigaste du tar med dig?
– Det finns ganska handgripliga metoder för att komma till bukt med självmord. Handlingsplaner och kartläggning verkar vara en viktig grund. Vi diskuterade stadsbyggnad och hur det påverkar. Det kan man inte veta om man inte kartlägger var självmorden och självmordsförsöken inträffar. Men det är enkla metoder att jobba med. Det är särskilt intressant. Det gäller att hitta tecken tidigt och att den pyrande elden inte blir till en brand.

Är kunskapsnivån där den bör vara hos dina politikerkollegor?
– Jag vet så klart mycket mer än mina kollegor nu :-) Generellt pratar man om psykisk ohälsa men inte specifikt om självmord.

Hur viktigt är det att vi från Suicide Zero träffar politiker som du?
– Det tror jag är viktigt eftersom det inte nödvändigtvis alltid är en fråga som är högst på dagordningen. Det här ger ett tillfälle för mig i min politiska vardag att stanna upp och diskutera frågorna. Och det är säkert detsamma för andra företrädare som du träffar.

Hur ser du på möjligheten att göra en insamling till stöd för Suicide Zero?
– Jag kommer att lyfta den med våra medlemmar och jag kommer att stötta den själv.

Kan du tänka dig att stötta Suicide Zero genom att bli månadsgivare?
– Säkert!

Läs mer ...

VARJE DAG ÄR ETT NYTT 11/9 FÖR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISK OHÄLSA

 • 19 oktober 2016 |

Bloggaren, modellen och fotografen Fanny Roethlisberger har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och skriver regelbundet om sina erfarenheter och tankar på bloggen http://roethlisberger.se/lasvarda-inlagg/ Denna text har tidigare publicerats på hennes blogg och det är en text som är värd att spridas.

 Fanny
Fanny Roethlisberger skriver starkt om psykisk ohälsa och självmord. Fotograf: Pavel Maira, för Sportamore.se

VARJE DAG ÄR ETT NYTT 11/9 FÖR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISK OHÄLSA

År 2002, året efter terrorattackerna den 11e september 2001, inledde USA sitt krig i Afghanistan. Det året dog 172000 människor i krig världen över, och 569000 människor dog till följd av våldsbrott och terrorism. Totalt dog alltså 741000 människor antingen i krig eller till följd av våldsbrott och terrorism detta år.

Samma år begick 873000 människor runt om i världen självmord. Det är ganska många fler. Under terrorattackerna den 11e september dog omkring 2700-3000 människor. På en enda dag. Varje dag under 2002 tog nästan exakt lika många människor sitt liv. Inte en dag – varje dag.

Låt oss tänka en sekund på mediaexponeringen som de här olika frågorna får. Nu minns jag inte exakt varje dags tidningsrubriker år 2002, men jag har svårt att tänka mig att det var sådär jättemånga dagar då det inte rapporterades om krig, våldsbrott och terrorism. Det givetvis med all rätt – det är inget annat fruktansvärt och jag menar inte på något vis att förminska det hemska i dessa frågor. Det jag menar är att proportionerna mellan de olika frågorna är helt absurda. För jag kan inte minnas en enda dag då jag öppnade tidningen för att finna flersidiga reportage om de dryga 2000 människorna som tagit sitt liv sedan föregående dag. Kan du?

Det är så väldigt skevt hur en hel värld kan se en typ av problematik och hemskheter, men blunda för en annan. Både när det kommer till huruvida man talar om det alls, och när det kommer till de ekonomiska resurserna de här olika frågorna får. Vilket givetvis hänger ihop, för talar vi inte om det kommer frågan och problemet aldrig prioriteras.

Varje dag är ett nytt 11/9 för människor som lider av psykisk ohälsa. Och det tänker jag fortsätta prata om, varje dag. Tills den dagen ”psykiskt sjuk” inte längre bara är ord som yttras i media då nyhetsuppläsare ska beskriva en gärningsman som just utfört ett brutalt våldsbrott. Tills den dagen det är lika socialt accepterat i vårt samhälle att vara sjuk i hjärtat eller hjärnan, som det är att få influensa eller en tumör. Till den dagen en åtminstone slipper känna skuld och skam när en redan mår så fruktansvärt dåligt inombords. Tills den dagen varenda människa fattar att precis som alla andra sjukdomar så är psykisk ohälsa något en drabbas av, inget en själv skapar.

/Fanny Roethlisberger

Läs mer ...

"Jag har fått med mig spännande tankar"

 • 19 oktober 2016 |

Magnus Ek CUF
Magnus Ek är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och vill få fler regioner att anta lokala handlingsplaner.

Under 2016 träffar Suicide Zero de politiska ungdomsförbundens ordföranden. Detta för att sprida kunskap om självmord för en yngre politisk målgrupp. En av dem vi träffat är Centerpartiets ungdomsförbundsordförande Magnus Ek.


Vad har du fått med dig av mötet?

– Dels fakta som är bra att ha i huvudet. Jag har fått med mig konkreta saker som vi skulle kunna spela in till vårt parti och till våra förtroendevalda. Och som vi skulle kunna jobba med i regionerna och på riksnivå. Jag har fått med mig spännande tankar om hur man lyfter det här problemet som vi har med självmord. Jag har fått med mig det intressanta i att vi pratar ofta om unga när det gäller självmord, men det är inte den gruppen som är hårdast drabbad utan det är medelålders och lite äldre män.

Vad tänker du på som du praktiskt kan gå vidare med?
– Handlingsplaner är på gång i vissa län. Det skulle kunna spridas. Det tar jag med mig till regionpolitikerna.

Hur ser du på din kunskapsnivå nu jämfört med innan mötet?
– Den är högre.

Är det något speciellt du tar med dig?
– Vad jag hoppades när jag gick hit, det är något jag kan gå in och jobba med. Det jag tar med mig är att kunna sprida ut det här i min organisation. Jag fick ett boktips: Konsten att rädda liv av Ullakarin Nyberg. Något jag kan stoppa i handen till mina medlemmar så att de är bättre rustade i att prata med folk som mår dåligt och kanske är i riskzonen. Det är viktigt för mig.

Och du gick igång på att starta en insamling till förmån för Suicide Zero?
– Det gick jag igång på. Jag ska ta det med styrelsen. Men det kan absolut bli något vi gör.

Läs mer ...

Riksdagsledamöters kunskap om självmord

 • 17 oktober 2016 |

Under senhösten och vintern 2015 kontaktade Suicide Zero 27 riksdagsledamöter för att testa deras grundläggande kunskap om självmord. Ungefär 9 av 10 kände inte till att riksdagen antagit en nollvision för självmord, trots att så skett i juni 2008. Läs svaren här:


Stefan Nilsson
Stefan Nilsson från Miljöpartiet var den riksdagsledamot i vår undersökning som hade bäst kunskap om självmord. Han är även ledamot i Suicide Zeros styrelse.

Av de som svarade var 1 Folkpartist, 9 Socialdemokrater, 3 Vänsterpartister, 3 från SD, 8 Moderater, 1 från Centern, 2 från MP. Så här blev resultatet:

18 av 27 kände inte till ungefär hur många som tar sitt liv i Sverige varje år. (Över 1500)


18 av 27 kände inte till ungefär hur många som dör i trafikolyckor. (Ungefär 260)


22 av 27 kände inte till den statliga myndighet som forskar om självmord och tar fram självmordsförebyggande program: (NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.)


23 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten årligen satsar på NASP. (Drygt 3 miljoner kr)


24 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten satsar på trafiksäkerhetsforskning varje år (100-150 miljoner kr)


16 av 27 kände till nationella trafiksäkerhetsinformationskampanjer som reflexkampanjer, säkra skolvägar, inga elefanter i baksätet, rätt hastighet på vägen med flera.


Ingen kände  till en nationell informationskampanj för suicid. Och det finns ju ingen sådan.


22 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som i störst utsträckning tar sitt liv. (45-64-åringar.)


21 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som generellt sett är den som näst mest tar sitt liv. (65+)


16 av 27 svarar nej på frågan om riksdagen antagit en nollvision för självmord. 7 svarar vet ej och 3 svarar ja. Trots att riksdagen antog en sådan vision i juni 2008.


12 anser att det går att bygga bort en del av självmorden. 10 anser att det inte går att bygga bort en del av självmorden. 3 svarar vet ej. Att sätta upp räcken på broar, och försvåra att ta sig ut på järnvägsspår är två åtgärder som bevisligen minskar självmorden.


De allra flesta tycker att det är väldigt viktigt att politiker har grundläggande kunskap om självmord. Några svarar att det är viktigast för dem som arbetar med frågorna, som de i socialutskottet.


Bara en riksdagsledamot anser sig ha mycket goda kunskaper om självmord (Stefan Nilsson MP, även styrelseledamot i Suicid Zero).


26 av 27 tycker att politiker gör för lite för att förebygga självmord.


25 av 27 vill att SZ föreläser för att ge mer kunskap.

Kommentar
Av de hundratals politiker Suicide Zero träffat på den politikerturné som pågår i landet sedan januari 2015 är det ytterst få som har elementära kunskaper om självmord. Men efter en föreläsning på en timma har kunskapsnivån ökat markant. Och med kunskap kommer handling. Lokala handlingsplaner håller på att tas fram på flera håll i Sverige. Bland annat i Värmland och i Örebro. 
- Det är ingen större skillnad på politikers och andra gruppers kunskap om självmord. Generellt är det mycket få som ordentligt satt sig in i hur stort problemet är. Men många fler måste förstå hur vi kan förebygga självmord. Det säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero som träffar politiker över hela landet. 

Att föreläsa för politiker och öka deras kunskapsnivå är ett långsiktigt arbete som måste finansieras. Suicide Zero får för närvarande inget statsbidrag utan är beroende av privatpersoners stöd. Kan du avvara en mindre summa varje månad och bli månadsgivare så kan vi långsiktigt budgetera vårt arbete. Klicka här för att bli månadsgivare. Ingen kan göra allt men när många gör något blir resultatet stort. Tack för ditt stöd!

Läs mer ...

”På en skala 1-10 så är det 11.”

 • 28 september 2016 |

SSU:s ordförande Philip Botström, om hur viktigt han tycker det är att Suicide Zero informerar politiker om hur stort problemet med självmord är.

Philip Botström
Philip Botström är nybliven månadsgivare till Suicide Zero. Och därför fick han ett av våra pärlarmband.

Som ett led i vår politikerturné har Suicide Zero i dag träffat SSU:s ordförande Philip Botström. När vi träffar politiker börjar vi med att testa deras förkunskaper. Sedan informerar vi om hur stort problemet är med självmord. Vi punkterar myter och svarar på frågor. Vi går igenom vad som görs i landet och internationellt samt vad som bör göras. Generellt är politikers kunskap om självmord blygsamt. Men där finns också en vilja att lära mer och göra gott. Så här vill Philip Boström gå vidare.


Vad har du fått med dig från vårt möte?
– Jag trodde att jag hade ganska god kunskap men det var ett wake up-call, att det finns väldigt mycket fakta och statistik kring självmord som vi politiker från höger till vänster inte har koll på. Det tar jag med mig. För att det ska ske någon förändring krävs det att vi lyfter frågorna, inte bara i ord utan också i handling.

Kan du ge konkreta exempel på vad du vill gå vidare med?
– Dels era förslag om lokala handlingsplaner. Dels förslag om att se till att skolan kan få både förutsättningar och riktlinjer om att jobba mer aktivt med frågorna. Men sen också att driva på mot våra moderpartier och i mitt fall mot den svenska regeringen. Inte bara att man tillför medel i allmänhet utan att man riktar de mot självmordsförebyggande arbete.

Vi pratade om att starta en egen insamling för att lyfta frågan, berätta hur tänker du kring det?
– Jag tänker att SSU mer än gärna är med och lyfter frågan och sprider insamlingar på olika sätt. Både för att öka kunskapen och engagemanget men också för att samla in pengar.

Du har också egen erfarenhet av psykisk ohälsa i din närhet, kan du berätta?
– Jag har i min familj erfarenhet av psykisk ohälsa och vet hur svårt det kan vara att både få den hjälp man behöver men också hur lätt det är att hamna mellan stolarna när man väl kommit in i systemet. Det i sig gör att rädslan växer. När man berättar och beskriver exemplen från att man inte fått den hjälp man behövt så är det många andra som ryggar och tycker att det känns skrämmande.

Är det något speciellt du vill föra fram?
– Att det är en jätteviktig fråga. Att det finns ett brett politiskt engagemang för frågan men jag tror att många av oss från politiskt håll har för lite kunskap att veta vad vi ska prioritera, vad vi ska satsa på, hur vi ska nå framgång i arbetet.

Vad har du för möjligheter att påverka regeringen i den här frågan?
– Stora möjligheter. Jag är ordförande för Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund och som sådan har vi väldigt goda ingångar både i det Socialdemokratiska partiet men också i regeringskretsarna.

Hur viktigt är det att Suicide Zero träffar politiker som dig?
– På en skala 1-10 så är det 11.

Tycker du att vårt arbete är viktigt? Kan du avvara en mindre summa varje månad och bli en Suicide Zero-supporter? Bli i så fall månadsgivare. Det blir du genom att fylla i formuläret här. Just nu får du även ett av våra pärlarmband när du blir månadsgivare. Tack för ditt stöd!

Läs mer ...

Andra Våga fråga-konserten - så här gick det

 • 26 september 2016 |

marie vagafraga

Hur gick det med konserten?
– Det var en magisk kväll med starka berättelser från artisterna och helt fantastiskt musik. Många som var där sa: "Jag ville inte ens gå till baren eller prata med nån för att inte missa något". Min bror sa: "En riktgt bra konsert även för mig som är ointresserad av musik." Ekonomiskt blev det betydligt bättre än i fjol. Så mycket som 273 806 kr drog vi in i år, att jämföras med i fjol då vi samlade in 205 000 kr.

Hur känner du dig nu?
– Lite sliten. Det tar på krafterna att jobba dubbelt

Vad ska du göra framöver?
– Fortsätta jobba med suicidprevention i Värmland. Vara med och påverka politiker och övriga parter så det blir verkstad av den handlingsplan som landstinget antagit. Jag tar tjänstledigt från mitt personalkonsultsjobb vissa dagar för att föreläsa och delta i samverkan. Den 19 oktober kommer jag delta i Hammarö kommuns psykiatridag tillsammans med bland annat Christian Dahlström som bland annat har podden Sinnessjukt. Det ser jag fram emot. I mitt jobb arbetar vi ju också med dessa frågor då det hänger ihop med den ohälsa vi har i kommunen.

Du har tankar om att en annan person/stad ska ta över konserten till nästa år, hur tänker du?
– Jag önskar verkligen att någon volontär eller annan person gör detta i en annan stad. Sundsvall, Göteborg, Malmö eller nån helt annan stad. Det är väldigt roligt att genomföra. Det finns ju fler artister som vill vara med och bidra så det är bara att ringa runt! Om fem år är jag med och arrangerar en tv-sänd gala!

Något övrigt du vill tillägga?
– Våga fråga! Våga vara medmänniska och våga fråga hur din vän, kollega eller granne mår. Det kan bidra till att rädda liv.

Det är tack vare engagerade personer som bidrar ekonomiskt till vår verksamhet som gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt. Kan du avvara en liten slant varje månad så är det oerhört betydelsefullt. Bli månadsgivare nu så får du dessutom ett av våra pärlarmband på posten. Klicka här för att bli månadsgivare!

Läs mer ...

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha gava

sms

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba