banner finger

Nyligen publicerat

”Tillången till att få hjälp för psykisk ohälsa i skolan måste bli bättre”

 • 18 november 2016 |

Mårten Roslund web
Mårten Roslund är språkrör för Grön Ungdom. Foto: Mia Franzén

Suicide Zero har under året träffat de flesta politiska ungdomspartier. Detta för att informera om hur stort problemet är med självmord och vad politiker kan göra. Nu har turen kommit till Mårten Roslund, språkför för Grön Ungdom.

Vad har du fått med dig från mötet?
– Jag har lärt mig mer om Sveriges politik för att förebygga självmord och psykisk ohälsa. Och jag har fått med mig flera bra inspel om hur den skulle kunna bli bättre.

Vad tänker du på då?
– Jag tänker på att satsa mer på preventiv arkitektur, till exempel sätta upp stängsel på broar eller bygga hinder vid tunnelbaneperronger vilket gör att det inte blir lika lätt att hoppa. Och handlingsplaner i län och kommuner. Det måste finnas en plan för hur man ska jobba med att förebygga självmord lokalt.

Hur ser du på din kunskapsnivå om självmord innan mötet och nu?
– Jag tycker att min kunskapsnivå har ökat. Det var också ett av mina mål med att träffa Suicide Zero.

Vi pratade om skolan och möjligheten att bland annat satsa på betydligt fler kuratorer och att träna all skolpersonal i att känna igen varningstecken på psykisk ohälsa, hur ser du på det?
– Miljöpartiet och Socialdemokraterna förstärker just nu elevhälsan med flera hundra personer. För Grön Ungdom är målet att alla skolor ska kunna garantera en tid hos kurator inom sju dagar. Tillgången till att få hjälp för psykisk ohälsa i skolan måste bli bättre.

Hur viktigt tycker du att det är att Suicide Zero träffar politiker som dig?
– Jätteviktigt och roligt att prata med någon som nischat sig på ett specifikt ämnesområde.

Läs mer ...

De dansar om psykisk ohälsa

 • 17 november 2016 |

 

 

 

Cissila Adeyemi och Beatrice Bergman använder i en nyproducerad film dans för att gestalta psykisk ohälsa. Så här har de tänkt:

Berätta om filmen, vad är bakgrunden och hur har ni tänkt?
– Jag och Beatrice har personliga erfarenheter av psykisk ohälsa. Beatrice har varit sjukskriven för bland annat depression och min mamma har i perioder mått väldigt dåligt och försökte ta sitt liv hösten 2012. Vi är båda dansare och vi har funderat på hur vi med dans kan uppmärksamma psykisk ohälsa.

Dansen gestaltar olika teman, berätta!
– Vi har valt att skildra ensamhet, ångest, uppgivenhet och utanförskap. De olika scenerna bygger på dessa begrepp. Dansen är i fokus men det ska också framgå vad det handlar om.

Hur tänkte ni för att gestalta de olika temana?
– Vi utgick från hur det känns i kroppen. Hur känns ångest? Den krypande känslan. Vi kände på stress, oron att man inte vill vara kvar i sitt eget skinn. Vi tänkte också på färgen som känslan har. Vi har en scen där Beatrices hand är på mig och svart kändes passande för den scenen.
– När vi skildrade ensamhet, då tog vi hjälp av miljön: att springa ensam i ett berg i fjällen. Att gestalta ensamhet enbart genom rörelse hade inte blivit lika tydligt utan det kala fjället som miljö. I början av filmen har vi en bild på en björk bland granar som en symbol för ensamheten. Scenen om utanförskap är den när man ser människor vända mot kameran. Det är starkt att de är där men jag är utanför gemenskapen.

Vad hoppas ni nu?
– Man ser inte utanpå hur folk mår och samtidig är det så många som mår dåligt. Men man är inte ensam om detta. Vi vill med filmen hjälpa till att bryta tabut kring psykisk ohälsa, väcka diskussion och visa att det finns hjälp att få, därför var slutscenen viktig. Det kan vara små saker som värmer en när allt känns som mörkast, som ett leende eller ett möte. Vi hoppas även på att dansen som konst och uttrycksform uppmärksammas. Så vitt vi vet har det aldrig tidigare gjorts en dansfilm om det här ämnet. Kroppen kan ibland visa det som inte går att sätta ord på.

dans

Beatrice Bergman och Cissila Adeyemi

Läs mer ...

Suicide Zero i 1500 taxibilar

 • 04 november 2016 |

taxi2

Sverigetaxi sponsrar Suicide Zero genom att under oktober till december kostnadsfritt upplåta kampanjutrymme i 1500 taxibilar. Hur kommer det sig? Frederick Scholander är marknadschef på Sverigetaxi och berättar mer.

– På Sverigetaxi arbetar vi med att ta socialt ansvar eftersom vi som företag kan bidra till en positiv samhällsutveckling. För vår del så upplåter vi utan kostnad reklamutrymme på och i våra bilar till organisationer som vi tycker behövs, och som bidrar till ett bättre samhälle. Det kan vara allt från miljö, barn, ohälsa med mera. Suicide Zero är en av de organisationer vi tycker förtjänar stöd.

Har ni på Sverigetaxi erfarenheter av självmord?
– Tyvärr har vi det. Det var inte jättelänge sedan en åkare tog sitt liv och lämnade oss med mängder av frågor.

Vet du om kunder och chaufförer har kommenterat kampanjen? Vad har de sagt?
– Det jag hört har varit positivt. Många uppskattar att vi engagerar oss i detta.

Vilket ansvar tycker du att företag har för att uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa?
– Ett stort ansvar. Om flera företag kartlägger vad just de kan göra samhällsnytta så kommer blir det win-win för alla. Jag hoppas därför att andra företag funderar över hur de kan stötta exempelvis välbehövliga ideella organisationer.

Övrigt du vill tillägga?
– Vi önskar er fortsatt lycka till med ert mycket viktiga arbete. V är glada att vi kan bidra med att ert arbete uppmärksammas än mer.

Läs mer ...

Eriks bror tog sitt liv – nu stödjer han Suicide Zero för att färre ska uppleva liknande tragedier

 • 01 november 2016 |

Erik Ulriksdal
Erik Arnbergs bror Christian tog sitt liv år 2001. I dag är Erik en av Suicide Zeros månadsgivare.

Erik Arnbergs bror Christian tog sitt liv år 2001. En händelse som satt djupa spår i honom och hans familj. Att stödja Suicide Zeros arbete genom att bli månadsgivare är ett sätt för honom att bidra till att färre ska behöva uppleva något liknande.

Den 3 maj 2001 ringde Eriks telefon. Hans mamma var på andra linjen. Och hon var oerhört upprörd.
– Jag minns knappt vad som hände. Det mesta är borta från den tiden, säger Erik Arnberg.

Erik bodde då i Sverige medan familjen bodde i Tyskland. Eriks bror Christian hade diagnostiserats som bipolär och hade under lång tid åkt in och ut på psyket. Han fick mediciner som han tog under en period. Men när han mådde bättre slutade han att ta dem.
– Sedan gick han in i en manisk fas och åkte in på nytt. Det fortsatte och fortsatte.

Erik tror att hans bror hade behövt prata med andra i samma situation. Och att han borde ha fått ett stödboende så att han kunnat parera svängningarna tillsammans med kompetent personal.

Erik beskriver sin bror som öppen, social och politiskt engagerad. Han berättar om ljusa minnen från fisketurer i Dalarna och om hur lätt brodern hade att få kontakt med andra. Christian blev 32 år.

I dag är Erik en av Suicide Zeros månadsgivare och skänker 200 kr varje månad. Det gör han eftersom han tycker att samhället gör för lite för att uppmärksamma självmord.
– Man skulle kunna göra så mycket mer. Och politiker verkar lyssna på Suicide Zero. Därför vill jag bidra till att förstärka organisationen, även om 200 kr i månaden inte är en jättestor summa.

Men alla gåvor är värdefulla. Och för Suicide Zero är våra månadsgivare oerhört viktiga eftersom vi lättare kan planera utifrån våra långsiktiga intäkter.

Erik tycker att alla som kan avvara en summa varje månad och som vill bidra till att minska självmorden ska stödja Suicide Zero.
– När många gör något kan det bidra till att rädda liv. Tragedin som ett självmord innebär borde ingen utsättas för, säger Erik Arnberg.

Kan du tänka dig att avsätta en valfri summa varje månad så klicka på länken här. Ditt stöd är oerhört betydelsefullt. Just nu får du som skänker minst 100 kr per månad ett av våra populära pärlarmband. Till dig själv eller som present till en vän.

Tack Erik för att du berättar och stödjer Suicide Zero!

Läs mer ...

Suicide Zero klarade transparenskraven

 • 21 oktober 2016 |

GranskadGodkändGG 2016

Idag presenterar Charity Rating sin nya rapport ”Ett Givande Givande” som visar att både givandet och transparensen ökar i år igen. 102 av de 213 granskade organisationerna klarar i år transparenskraven. Suicide Zero var en av organisationerna som klarade granskningen. 

Givarguiden.se granskar årligen över 200 insamlingsorganisationer i Sverige. Av de 213 granskade organisationerna i år klarar 48 % kraven på demokrati, ekonomi och transparens, vilket för andra året i rad är en kraftig ökning.
- Det känns väldigt roligt att Suicide Zero är en av de organisationer som klarade granskningen. Vi har lagt ner mycket tid och kraft på vårt arbete och det känns fint när vi når Givarguidens kvalitetskrav, säger Eva Wedberg, kassör på Suicide Zero.

Även i år har allmänhetens givande ökat, men Givarguidens rapport visar att företagen endast står för 15 % av de privata medlen till organisationerna.

Tillgängligheten t ill information om hur verksamheten styrs och bedrivs är den viktigaste faktorn för att givare ska känna förtroende för organisationen. Givarguiden.se har i tio års tid pressat sektorn att bli mer transparent och det är fantastiskt att se att det ger resultat, säger Jeanette Ammilon, verksamhetschef på Charity Rating.

Mer om rapporten ”Ett Givande Givande”
Med hjälp av rapporten ”Ett Givande Givande” tar Givarguiden.se tempen på öppenheten i ideell sektor och gör det enklare för givaren att ta välgrundade beslut. Givarguiden.se mål är att både öka transparensen i den ideella sektorn och samtidigt öka givandet. När granskning inleds kontaktas organisationerna så att granskning inte sker utan deras vetskap och för att ge organisationerna möjlighet att uppfylla Givarguidens betygskriterier.

Läs hela rapporten här och se alla granskade organisationer på Charity Ratings digitala verktyg Givarguiden.se www.givarguiden.se. Granskningen avslutades den 1 september 2016.

Läs mer ...

"Jag vet så klart mycket mer än mina kollegor nu"

 • 20 oktober 2016 |

Joar Forsell

Joar Forsell är ordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Suicide Zero har som mål att under 2016 träffa alla politiska ungdomsförbunds ordföranden. Detta för att öka kunskapen så att nästa generation politiker känner till vad som kan göras för att förebygga självmord. Nu har vi träffat Liberala ungdomsförbundets ordförande Joar Forsell.

Vad har du fått med dig från mötet?
– Jag har fått med mig perspektiv. Inte minst på hur många som begår självmord.


Vad tänker du om din kunskapsnivå efter mötet?
– Den är definitivt högre nu.

Vad är det viktigaste du tar med dig?
– Det finns ganska handgripliga metoder för att komma till bukt med självmord. Handlingsplaner och kartläggning verkar vara en viktig grund. Vi diskuterade stadsbyggnad och hur det påverkar. Det kan man inte veta om man inte kartlägger var självmorden och självmordsförsöken inträffar. Men det är enkla metoder att jobba med. Det är särskilt intressant. Det gäller att hitta tecken tidigt och att den pyrande elden inte blir till en brand.

Är kunskapsnivån där den bör vara hos dina politikerkollegor?
– Jag vet så klart mycket mer än mina kollegor nu :-) Generellt pratar man om psykisk ohälsa men inte specifikt om självmord.

Hur viktigt är det att vi från Suicide Zero träffar politiker som du?
– Det tror jag är viktigt eftersom det inte nödvändigtvis alltid är en fråga som är högst på dagordningen. Det här ger ett tillfälle för mig i min politiska vardag att stanna upp och diskutera frågorna. Och det är säkert detsamma för andra företrädare som du träffar.

Hur ser du på möjligheten att göra en insamling till stöd för Suicide Zero?
– Jag kommer att lyfta den med våra medlemmar och jag kommer att stötta den själv.

Kan du tänka dig att stötta Suicide Zero genom att bli månadsgivare?
– Säkert!

Läs mer ...

VARJE DAG ÄR ETT NYTT 11/9 FÖR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISK OHÄLSA

 • 19 oktober 2016 |

Bloggaren, modellen och fotografen Fanny Roethlisberger har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och skriver regelbundet om sina erfarenheter och tankar på bloggen http://roethlisberger.se/lasvarda-inlagg/ Denna text har tidigare publicerats på hennes blogg och det är en text som är värd att spridas.

 Fanny
Fanny Roethlisberger skriver starkt om psykisk ohälsa och självmord. Fotograf: Pavel Maira, för Sportamore.se

VARJE DAG ÄR ETT NYTT 11/9 FÖR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISK OHÄLSA

År 2002, året efter terrorattackerna den 11e september 2001, inledde USA sitt krig i Afghanistan. Det året dog 172000 människor i krig världen över, och 569000 människor dog till följd av våldsbrott och terrorism. Totalt dog alltså 741000 människor antingen i krig eller till följd av våldsbrott och terrorism detta år.

Samma år begick 873000 människor runt om i världen självmord. Det är ganska många fler. Under terrorattackerna den 11e september dog omkring 2700-3000 människor. På en enda dag. Varje dag under 2002 tog nästan exakt lika många människor sitt liv. Inte en dag – varje dag.

Låt oss tänka en sekund på mediaexponeringen som de här olika frågorna får. Nu minns jag inte exakt varje dags tidningsrubriker år 2002, men jag har svårt att tänka mig att det var sådär jättemånga dagar då det inte rapporterades om krig, våldsbrott och terrorism. Det givetvis med all rätt – det är inget annat fruktansvärt och jag menar inte på något vis att förminska det hemska i dessa frågor. Det jag menar är att proportionerna mellan de olika frågorna är helt absurda. För jag kan inte minnas en enda dag då jag öppnade tidningen för att finna flersidiga reportage om de dryga 2000 människorna som tagit sitt liv sedan föregående dag. Kan du?

Det är så väldigt skevt hur en hel värld kan se en typ av problematik och hemskheter, men blunda för en annan. Både när det kommer till huruvida man talar om det alls, och när det kommer till de ekonomiska resurserna de här olika frågorna får. Vilket givetvis hänger ihop, för talar vi inte om det kommer frågan och problemet aldrig prioriteras.

Varje dag är ett nytt 11/9 för människor som lider av psykisk ohälsa. Och det tänker jag fortsätta prata om, varje dag. Tills den dagen ”psykiskt sjuk” inte längre bara är ord som yttras i media då nyhetsuppläsare ska beskriva en gärningsman som just utfört ett brutalt våldsbrott. Tills den dagen det är lika socialt accepterat i vårt samhälle att vara sjuk i hjärtat eller hjärnan, som det är att få influensa eller en tumör. Till den dagen en åtminstone slipper känna skuld och skam när en redan mår så fruktansvärt dåligt inombords. Tills den dagen varenda människa fattar att precis som alla andra sjukdomar så är psykisk ohälsa något en drabbas av, inget en själv skapar.

/Fanny Roethlisberger

Läs mer ...

"Jag har fått med mig spännande tankar"

 • 19 oktober 2016 |

Magnus Ek CUF
Magnus Ek är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och vill få fler regioner att anta lokala handlingsplaner.

Under 2016 träffar Suicide Zero de politiska ungdomsförbundens ordföranden. Detta för att sprida kunskap om självmord för en yngre politisk målgrupp. En av dem vi träffat är Centerpartiets ungdomsförbundsordförande Magnus Ek.


Vad har du fått med dig av mötet?

– Dels fakta som är bra att ha i huvudet. Jag har fått med mig konkreta saker som vi skulle kunna spela in till vårt parti och till våra förtroendevalda. Och som vi skulle kunna jobba med i regionerna och på riksnivå. Jag har fått med mig spännande tankar om hur man lyfter det här problemet som vi har med självmord. Jag har fått med mig det intressanta i att vi pratar ofta om unga när det gäller självmord, men det är inte den gruppen som är hårdast drabbad utan det är medelålders och lite äldre män.

Vad tänker du på som du praktiskt kan gå vidare med?
– Handlingsplaner är på gång i vissa län. Det skulle kunna spridas. Det tar jag med mig till regionpolitikerna.

Hur ser du på din kunskapsnivå nu jämfört med innan mötet?
– Den är högre.

Är det något speciellt du tar med dig?
– Vad jag hoppades när jag gick hit, det är något jag kan gå in och jobba med. Det jag tar med mig är att kunna sprida ut det här i min organisation. Jag fick ett boktips: Konsten att rädda liv av Ullakarin Nyberg. Något jag kan stoppa i handen till mina medlemmar så att de är bättre rustade i att prata med folk som mår dåligt och kanske är i riskzonen. Det är viktigt för mig.

Och du gick igång på att starta en insamling till förmån för Suicide Zero?
– Det gick jag igång på. Jag ska ta det med styrelsen. Men det kan absolut bli något vi gör.

Läs mer ...

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha gava

sms

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba