banner finger

16 okt

”Jag fick en tankeställare”

 • 18 oktober 2017 |
 • Publicerad i nyheter

Dag socialdemokrat
Suicide Zeros politikerturné fortsätter. Senast har vi träffat Dag Larsson, oppositionslandtingsråd (S) i Stockholm.

Vad fick du ut av mötet i dag?
- Dels blev jag uppdaterad om situationen hur det ligger till nationellt. Jag fick en tankeställare om att jag inte är uppdaterad på hur det ser ut i mitt eget landsting. Vi har haft en nollvision tidigare, jag vet inte hur det ser ut nu. Det ska jag ta reda på.

Var det något du tyckte var extra intressant?
- Ja jag tycker det är intressant att se att man med förebyggande åtgärder kan göra framgångsrika insatser. Det är ingalunda hopplöst att förebygga självmord.

Vad tror du om att göra händelseananalyser efter självmord?
- Det tror jag i hög grad är rimligt. Eftersom jag själv är sjukvårdspolitiker så känner jag också en viss frustration; vi har en hel del bra beslut om vad som ska göras om folk försöker ta sitt liv. Jag kan konstatera att i många fall så sker inte detta och då känner jag en stor frustration. Och där tänker jag driva på till att det blir bättre.

Vad säger du om Miami-exemplet där de minskat självmorden radikalt?
- Ett klassiskt exempel på en fungerande skolhälsovård som är närvarande och inte isolerad och med tillräckliga resurser. Så det går absolut att göra saker på det förebyggande området.

 

/Alfred Skogberg

Läs mer ...
11 okt

”Det blev starkt för mig att få en sådan respekt”

 • 18 oktober 2017 |
 • Publicerad i nyheter

Anneli Sonny beskuren edited
Över 900 personer deltog på suicidpreventiva konferensen i Göteborg den 12-13 september. Suicide Zero har frågat två av de som närvarade hur de upplevde konferensen och vad tog med sig hem.  Anneli Wester, du har en stark egen berättelse om hur du utsatts för övergrepp inom vården. Du var en av huvudtalarna och fick berätta om vad du gått igenom.

Vad var ditt intryck av konferensen?

- Jag föreläser runt om i hela världen men har aldrig bjudits in till ett sådant här sammanhang tidigare. Både mottagandet och responsen var oerhört positivt. Det var en viktig pusselbit för mig i mitt liv men också viktigt att man tar tillvara på patienters kunskap om vården.   

Hur viktig är konferensen tycker du?
- Konferensen har en unik möjlighet för att öppna upp nya sätt att se på och mötas kring problemen runt suicid. 

Vad skulle du vilja se mer av framöver?
- Att man ger de med egen erfarenhet ännu mer plats. Och att fler anhöriga inkluderas. Och så vill jag se ännu fler deltagare!  

Vad var höjdpunkten, tyckte du?
- Det blev starkt för mig att få en sådan respekt. Jag brukar säga att det aldrig går att få någon ursäkt eller upprättelse för de övergrepp jag utsattes för i vården men det här var nog så nära det går att komma. 

Ytterligare någon reflektion?
- Jag vill tacka arrangörerna för förtroendet att få vara en av huvudtalarna, och till besökarna för er respekt och värme.   Läs mer om Annelis starka berättelse här: https://magasinetfilter.se/portratt/det-handlar-bara-om-vart-vi-riktar-var-energi/  


”Går inte att överskatta vikten av att träffas” En av de cirka 900 närvarande på den suicidpreventiva konferensen i september var Sonny Wåhlstedt, förbundsordförande för anhörigorganisationen Spes. Det här fick han ut av de två dagarna. 

Hur viktig var konferensen?
 
- 1 500 människor tar sina liv varje år och 15 000 gör suicidförsök. Då går det inte att överskatta vikten av att träffas och förmedla viktiga kunskaper och strategier för att hjälpa människor i psykisk nöd. 

Vad tyckte du om konferensen? 
- Jag tyckte  att den var upplagd och genomförd på ett väldigt bra sätt. Innehållet för så många professionella, ideella organisationer och allmänt intresserade, lockade över 900 deltagare. Det var grymt bra!

Vad skulle du vilja se mer av framöver?
- Utöka nästa konferens till tre dagar. Den tredje dagen bör fokusera på hur vi går vidare tillsammans.

Vilken var höjdpunkten, tyckte du?
- Svårt att välja mellan så mycket bra, men det får bli Konrad Michels presentation av sin terapeutiska modell i möte med någon som bär på suicidtankar.

Ytterligare någon reflektion?
- Regeringen har ett ekonomiskt reformutrymme på 40 miljarder. Ge därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en budget och handlingsplan för suicidprevention för fem år framåt. Och inkludera uppföljbara mål i samarbete med professionella och ideella organisationer. 

/Caroline Meyer Lagersparre

 

Läs mer ...
05 okt

"Många självmord skulle gå att förebygga"

 • 18 oktober 2017 |
 • Publicerad i nyheter

stefan 2
Stefan Nilsson är riksdagsledamot för miljöpartiet. Han sitter även i Suicide Zeros styrelse.

Som riksdagsledamot har du självmord som ett av tre prioriterade områden, varför? 
- Det är en av mina prioriterade frågor, eftersom så många människor tar sitt liv, med ungefär samma antal personer, 1500, varje år. Väldigt många av dem, de flesta, skulle gå att förebygga och förhindra med bra åtgärder. Ett självmord påverkar så många människor och under lång tid framåt.

Du har lagt flera motioner om att förebygga självmord, vilka är de viktigaste du vill lyfta fram? 
- Den viktigaste är att ta fram en ny nationell plan för att förebygga självmord. Det behövs ett nytt program, som har specifika, mätbara, realistiska och tidsatta mål och åtgärder för hur självmorden ska minska inom olika demografiska grupper och runt om i landet. En annan är ett nationellt kvalitetsregister, där det följs upp vad som händer efter att suicidala personer lämnar sjukvården. Det skulle ge värdefull konkret kunskap om vilka typer av behandling som fungerar. En tredje är en lag mot att hetsa eller uppmana till självmord. Ytterligare en sak, som ligger på landstingspolitisk nivå är att införa kriscenter, där de som gjort självmordsförsök och alla anhöriga till någon som tagit sitt liv erbjuds hjälp.

Har du som riksdagsledamot påverkat suicidpreventionen?
- Ja, det tror jag. Regeringen satsar 35 miljoner per år till Folkhälsomyndigheten som har rollen att samordna det nationella arbetet och stödja kunskaputveckling inom suicidprevention. Inom ramen för den satsningen går 15 miljoner till verksamhetsbidrag till ideella organisationer till suicidprevention och förebygga psykisk ohälsa.

 Läs om Stefan Nilsson motioner till riksdagen här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationellt-overvakningssystem-for-suicid_H5022105 

/Alfred Skogberg

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba